znak Božic
 Co se děje...
RETRO: Od voleb 1986 k sametové revoluci
Druhá polovina 80. let byla zcela viditelně spojena s postupným uvolňováním normalizačního husákovského režimu. S velkým očekáváním byla spojována glasnosť a perestrojka Michaila Gorbačova. V naší zemi ožili lidé postižení ve stranických čistkách po roce 1969, tzv. osmašedesátníci, důležitější pro další vývoj však bylo formování nepovolených (ilegálních) tzv. opozičních sil především ve velkých městech, zvl. v Praze. V Československu šly změny ztuha a byly silně vázány na generační střet. Mladí lidé narození v 50. a 60. letech nemínili již slepě a ustrašeně vykonávat vesměs formální, často bezobsažná nařízení, závazky, soutěže apod.
První zástupci mladé generace v Božicích byli do obecního zastupitelstva (tehdy zvaného MNV) zvoleni již ve volbách roku 1986 a dva z generace do 30 let i do rady obce. Jednalo se o Ivana Hudce z Božic a Josefa Portla z Borotic.
Následné volby se měly konat v červnu roku 1990.


Připravuje Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.