znak Božic
 Co se děje...
Putování č. 5: Architektonický skvost
Vážení milovníci českých památek. Dnes bych Vám chtěl představit jeden architektonický skvost. Jedná se o církevní památku a tou je jeden z našich klášterů. Nebudu zde určovat jeho polohu, protože by to bylo opět moc jednoduché a navíc předkládám solidní fotografie. Naznačím pouze něco málo z historie tohoto kláštera.
Založen byl postupně v letech 1184-1187 jako nejstarší církevní ústav v Čechách: klášter premonstrátů. Zlatý věk kláštera vrcholil na počátku 15. století. Pro věřící z okolí je dokončena stavba farního kostela sv. Jiljí, nově opraveno opatství, kapitulní síň a jsou postaveny nové palácové stavby. Klášter se stává jedním z nejvýstavnějších církevních objektů. Krutý zvrat přinášejí husitské války. Klášter je táborským vojskem vypálen a vydrancován. Již nikdy pak svého významu a slávy nedosáhl. Další dvě století se nepodařilo rány zacelit. Podstatná část majetku kláštera skončila v rukou šlechtických rodů. Nejdříve Rožmberků (1437), pak Švamberků (1473) a nakonec Hodějovských z Hodějova (od roku 1581 do roku 1621).
Světští majitelé postupně přebudovávali klášter na panské sídlo. Co bylo klášteru ponecháno, nestačilo ani na obživu, ani na opravu poškozených budov. Další zvrat přichází v roce 1623, kdy se klášter a jeho majetek rozhodnutím císaře Ferdinanda II. znovu vrací premonstrátskému řádu. Není však obnoveno samostatné opatství, ale pouze převorství podřízené pražskému strahovskému klášteru. Poznáte, kde se zmiňovaný klášter nachází?


Karel Kučera

Foto autora


Poznámky: Pokud nejste registrovaní v diskuzním fóru, odpovědi můžete psát na probozice@centrum.cz a my je s vaším jménem nebo značkou či přezdívkou do diskuzního fóra dáme sami. Tato soutěž není klasickou diskuzí, proto můžete používat i vaše „počítačové jméno“. Případně můžete využít rubriky Ptejte se.
(lan)


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.