znak Božic
 Co se děje...
Proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.
S podivem jsem 7.11.2007 hleděl na webové stránky obce a posléze i na přílohu k pozvánce na zasedání zastupitelstva, abych se z nich dověděl, že "Rozpočet Obce Božice nebude schválen do 31.12.2007, a proto se financování obce bude řídit ... rozpočtovým provizoriem. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu obce, nejdéle však do 31.3.2008." Dost dobře nechápu, proč již na začátku listopadu sdělujeme občanům, že nejsme schopni zpracovat rozpočet na rok 2008, dokonce se o to nemíníme ani pokusit. Taky mi zůstává záhadou, proč je předjímáno rozhodnutí zastupitelstva, když jeho zasedání se bude konat až 15.11.2007.
Ladislav Nevrkla