znak Božic
 Co se děje...
Návrhy obsažené ve změně č. 2
V Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Božice budou předloženy k projednání a případným námitkám následující plochy:

2.1 – VP – návrh plochy průmyslové výroby. Jedná se o plochu necelých 5 ha pod přístupovou zpevněnou cestou od silnice na Mackovice směrem k terasám. Tento pozemek není ve vlastnictví obce.

2.4. – VD – návrh plochy drobné výroby. Jedná se pozemek bývalého automotodromu (krosové dráhy) s výjimkou části, kterou mají v užívání hasiči (klubovna a hřiště). V důvodové zprávě se píše, že se jedná o plochu bývalé cihelny.

2.6 – návrh plochy pro bydlení v rodinných domcích. Jedná se o část plochy za Žilíkovým (za zahradami bývalé masny a sousedních pozemků).

2.7 – návrh plochy pro bydlení v rodinných domcích. Jedná se plochu (horní část) ve svahu pod Zedníčkovou vilou směrem k Březinovým.

Obě plochy (2.6 a 2.7) byly dříve zastavěny, dnes jsou terénně upraveny a osázeny dřevinami.
Ostatní plochy (2.2, 2.3, 2.5 a 2.8) byly z návrhu č.2 vypuštěny.
Plány včetně mapových příloh jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a budou rovněž vystaveny a odborně komentovány na zasedání zastupitelstva 24.1.2008.

(lan)