znak Božic
 Co se děje...
O střetu zájmů
Je to již více než půl roku, co veřejní funkcionáři poprvé podávali přiznání podle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Účinek zákona je více psychologický než skutečně právní. Zákon vyjmenovává pokuty za porušení, ale zjistit porušení ze strany veřejných funkcionářů je skutečně problém. Zveřejnit informace z registru o neuvolněných členech zastupitelstva, kteří jsou členy rady, je protizákonné. S tím lze v postatě souhlasit, tyto informace si zjistí pouze zájemci. Chybou je, že se radní dozví, kdo se o ně zajímal, protože správcem registru přiznání je v případě Božic starosta obce a pochybuji, že by se o tom před svými kolegy nezmínil.

Když se překonáme, dojdeme na obecní úřad a nahlédneme do přiznání, tak se možná až tak moc překvapivého nedozvíme. Případné chyby v přiznání oznámíme správci registru. Jsou tam přiznání o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Problém však je, že je veřejní funkcionáři přiznávají čestným prohlášením a tady hrozí, že určitou skutečnost nepřiznají a zjistit opak je prakticky nemožné. Pokud však nějakou vadu zjistíme a upozorníme správce registru (starostu), hrozí funkcionáři pokuta do 50 000 Kč.

Další rubrikou je členství nebo podílnictví v subjektu vykonávající podnikatelskou činnost (mají se tím na mysli družstva nebo obchodní společnosti), či být členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady obchodního subjektu. Popravdě řečeno – legislativní zbytečnost. Ohromné množství lehce dostupných informací získáte za portálu www.justice.cz – jsou tam výpisy z obchodního rejstříku, insolventního rejstříku, na stránkách www.rzp.cz získáte informace z živnostenského podnikání.

Teď by patřilo zveřejnit jednotlivá přiznání obecních funkcionářů. Zákon mi však povoluje zveřejnit informace jen o starostovi (jakožto uvolněném funkcionáři), ale nebudu zveřejňovat ani to. Většinu informací, víc než kolik je většinou v přiznáních, zjistím z ničím neomezených veřejných zdrojů uvedených v předcházejícím odstavci.

Přesto mají přiznání svou hodnotu. Svým obsahem i formou nám dávají veřejní funkcionáři najevo, jak si váží svých občanů. Jaké přiznání je lepší? Polovičaté, rukou psané přiznání, či přiznání strojově psané, pečlivě vyplněné, s nezatajenými či neopomenutými údaji?

Chcete vědět, kdo nám vládne? Vydejte se na obecní úřad pro místní veřejné funkcionáře, na krajský úřad pro krajské, do sněmovny pro poslance a vyžádejte si informace, na které máte právo.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Pavel Nevrkla