znak Božic
 Co se děje...
Po stopách fotbalu 4
Otevření nového fotbalového hřiště

Při obnovování činnosti fotbalového oddílu bylo třeba v první řadě vyřešit otázku hřiště. A jelikož původní hřiště u Jevišovky nevyhovovalo, bylo počítáno s tím, že nové vznikne na pozemku mezi českou menšinovou školou a Mazourovým (dnešní Trávníčkovo).

S velkým elánem bylo v roce 1952 přikročeno k úpravě plochy pro nové hřiště za bývalou českou menšinovou školou v Božicích. Nebylo to úplně jednoduché, neboť tento svažitý terén bylo třeba upravit tak, aby plocha byla pokud možno rovná. Taky velikost, tvar i orientace prošly mírnými úpravami, než se ustálily v roce 1985 do dnešní podoby. Z našich informačních zdrojů vyplývá, že do roku 1947 platily staré katastrální mapy se svými typickými tzv. řemenovitými parcelami a že i dnešní hřiště bylo součástí takovýchto parcel a mělo několik vlastníků. Nové příděly se dělaly v letech 1947 a 1948, parcely byly zceleny a vytvořeny větší celky. Ovšem plány pro nový sportovní stánek byly dobově velkolepé: nejen fotbalové hřiště, ale kolem něj po celém obvodu i čtyřsetmetrová atletická dráha, kabiny a nad nimi zastřešená tribuna.

S budováním se začalo v roce 1952. Zařazujeme jako přílohu fotografii uveřejněnou v okresních novinách Za nový život kolem Palavy (ročník V., číslo 25, 4.6.1955), která zachycuje novotou vonící tribunu. Jak jsme již uvedli, fotbalový oddíl vznikl v roce 1954 a po několika přátelských zápasech se připravovalo slavnostní otevření tohoto nového sportovního stánku v obci.
Hlavní fotbaloví činovníci – Zdeněk Jandásek a Antonín Hančl – jednali 7.9.1954 na KV TVS, sekce kopané v Brně (na Žerotínově nám. 3/5, tj. tam, kde dneska sídlí Krajský úřad Jihomoravského kraje) o této akci a dostali zde příslib startu některého fotbalového oddílu z města Brna na úrovni okresní soutěže nebo okresního přeboru.
Jako perlička působí dnes podmínka Božických, že 26.9.1954 se hrát nemůže, neboť všechny politické i společenské organizace okresu Mikulov se musí zúčastnit hromadného zájezdu na Pálavské vinobraní, které se koná právě v tento den! Zajímavá je i další prosba božických zástupců: „Naše dresy budou červené, trenky tmavomodré. Prosíme, aby mužstvo hostí si vzalo odlišnou barvu, neboť jiné dresy nemáme.“
Utkání bylo potvrzeno 24.9.1954 s tím, že soupeřem Sokola Božice bude vedoucí mužstvo městské soutěže TJ Spartak Tesla Brno. V rámci intenzivních příprav byly na soboty 25.9. a 2.10.1954 svolány na 16 h brigády k úpravě hřiště a kabin pod tribunou. Od 1.10.1954 měl oddíl i svou vlastní skříňku u hřiště, „abyste byli o další činnosti dobře instruováni, sledujte v ní další pokyny, sestavy a podobné informace“. Také se pod vedením Zdeňka Jandáska konaly každé úterý a pátek od 17.30 h pravidelné tréninky. „ Kdo trénink nechápe anebo jej zanedbává, škodí v první řadě sám sobě nejen tím, že nebude nikdy dobrým hráčem, ale často utrpí i zranění“, tak se psalo v letáku Všem členům oddílu kopané ze dne 21.9.1954. K zápasu zvala i hlášení v obecních rozhlasech v Boroticích, Hrádku, Pravicích, Mackovicích a Dyjákovicích.

A pak nadešel ten dlouho toužebně očekávaný den „D“: neděle 3. října 1954 v 15.30 h, nové božické hřiště.

Veliký zážitek. Vyhráli jsme druhý poločas.

Sokol Božice – Spartak Tesla Brno 1:2 (0:2)
Zápas byl zahájen slavnostním výkopem předsedy MNV Huberta Egnera a utkání řídil krajský rozhodčí z Brna.
Sestava: Miroslav Beneš – Jaroslav Barák, Karel Beneš – Antonín Raušer, Zdeněk Jandásek, Jaroslav Horváth – František Raušer, Karel Hala, František Opletal, Josef Horváth, Jindřich Šebeček
2. poločas: Jaromír Raušer – odstoupil: František Raušer
Branku dal: Karel Hala

Toto propagační utkání mělo v obci velmi dobrý ohlas a předseda fotbalového oddílu R. Šíbl poslal na KV TVS, sekci kopané děkovný dopis.

Připravuje Ladislav Nevrkla a Karel Hala