znak Božic
 Co se děje...
Zastupitelstvo: Dobrá věc se podařila
Brzy po zahájení 23.zasedání zastupitelstva zazněla slova, která mě zaujala: „Dobrá věc se podařila!“ Program zastupitelstva odsýpal, byli jsme ujištěni, že obecní finance jsou na tom dobře, dluhy se snížily a tak se přešlo k návrhům na prodeje (i koupě) obecního majetku. Co se projednávalo, najdete na obecním webu.
První problémy se objevily při návrzích na prodej tří obecních parcel Agropodniku Mašovice. Zastupitel Karel Hala upozornil na vážná rizika takového prodeje pozemků ze zjednodušené evidence a tomu dala valná většina zastupitelů za pravdu. „Vrátili nám nesprávně stanovené úroky, což je vcelku milé,“ pravil pan starosta a vysvětlil, že část z této částky ve výši 120 000 Kč již byla použita na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě.
Některé informace stojí aspoň za zaznamenání: změna územního plánu se pro finanční náročnost projektu odkládá, obec odkoupí několik pozemků za DPS a následně je znovu prodá novým zájemcům a v části obce se bude kabelizovat vedení nízkého napětí (týká se např. obecního rozhlasu). Bylo zrušeno výběrové řízení na úpravu silnice pod hostincem Kudlička k Cupalovým a celkovou rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě, bude vypsáno nové.
Daleko závažnější problematikou bylo vysvětlování záměrů Obce Božice a Svazku Vodovody a kanalizace, převody majetku mezi nimi či otázka dotací na 2.etapu kanalizace. Zámlýní tam není, Kolonka tam je. Celkové náklady včetně projektu činí 105 355 286 Kč. Emocemi to v diskuzi jen jiskřilo. Zvláště výstupy členů rady obce byly šťavnaté. Řeknu k tomu jenom tolik: Kanalizaci chceme všichni, ale hledají se nejschůdnější a taky nejvýhodnější cesty, jak toho dosáhnout. Nejfundovanější argumenty přednesl zastupitel Karel Hala.
Projednávala se i dotace na zateplení školních budov (ZŠ a I. MŠ). Tady se s většinou zastupitelů neshoduji v otázce priority této akce, a tak respektuji plně to, co bylo v usnesení odsouhlaseno. Bez urážek a zesměšňování nositelů jiného názoru.
Zcela nečekaným vyvrcholením zasedání zastupitelstva se stala neuspokojivá situace v Břežanské dopravní společnosti. Jak uvedl pan starosta, v otevřeném anonymním dopisu, kterým se rada obce zabývala, byla uvedena kritika BDS a konkrétně jejího jednatele Zdeňka Boboka. Naše rada k tomu zaujala stanovisko (návrh na kontrolu hospodaření, ustavení třetího jednatele a snížení úvazku paní Bobokové), ale ve všech návrzích byl prý božický zástupce ing. Klíč přehlasován starosty Borotic, Čejkovic a Pravic. Své negativní zkušenosti s prací p.Boboka uvedl zastupitel ing. Vařák a vůbec se toho hodně probralo. Dopracovali jsme se k usnesení, aby se otázka BDS znovu projednala na její Valné hromadě. Jestli to něčemu pomůže, toť ve hvězdách!
Světlo se našim občanům v době od 0:00 h do 4:00 h nevrátí. Tvrdil pan starosta, že se krade i za pravého poledne, ale my takto z obecních peněz ušetříme 120 000 Kč! A jak jsem hlasovali: Pozemky se Mašovicím neprodají (proti prodeji bylo všech 12 přítomných zastupitelů), naopak převod majetku z obce na Svazek Vodovody a kanalizace prošel většinou jednoho hlasu (8 pro, 2 se zdrželi, 2 jsme byli proti, počítá se z počtu zvolených zastupitelů).
Tak a to je pro tentokrát všechno. Jenom nevím, proč vlastně jsme byli na začátku zasedání ujišťováni, že „se dobrá věc podařila“. Zvlášť když zazněla ještě informace o plnění (příjmech) obecního rozpočtu: V současné době je to bída!“


Ladislav Nevrkla, zastupitel obce

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky