znak Božic
 Co se děje...
Zastupitelstvo: Hlavní viník odhalen
Místo předvánočně laděného zasedání zastupitelstva, stali jsme se tentokrát svědky hledání hlavního viníka současné božické situace. A vězte, že tento viník byl konečně odhalen: Jsem to já a webové stránky www.probozice.wz.cz!
Tolik prostoru, který nám byl vedením obce věnován, byl asi dosti velkým překvapením pro všechny přítomné. Hodnotit sám sebe nebudu, nemám to zapotřebí, hodnotit náš web ProBožice, to je věcí našich čtenářů. Že se tam objeví i názory a stanoviska, která se nás dotýkají a nejsou nám zrovna příjemná? Jít do veřejné činnosti přináší vždycky riziko ztráty soukromí a zvýšenou kritičnost vůči našemu počínání. Jak tam v sále kulturního domu někdo podotkl: Přece to tady nebude jako tam nahoře, v Praze! Vážení přátelé, ne že to tady tak nebude, ono už to tady dávno tak je! Včetně intrik, zákulisních machinací, závisti i nenávisti. Ale na druhou stranu nám vůbec nic nebrání shodnout se na potřebných důležitých věcech, podpořit to, co obec posune dál. Na prvním místě dobudování kanalizace. Bez ohledu na naše osobní vztahy. Obec má své webové stránky, má svou úřední tabuli a má svůj tisk. My máme jenom to, co si „na koleně“ s pomocí řady z vás sami vytvoříme.
A nejdůležitější závěry ze zasedání zastupitelstva? Především informace o dotacích. Ta zásadní je, že 2.11.2009 byla podána nová žádost na kanalizaci. „Jsme tam a čekáme,“ zněla informace pana starosty. Důležité je i přijetí dotace na činnost našich hasičů ve výši 72,3 tis. Kč. Další dotace letošního roku jsou již v praxi „utráceny“ – oprava sochy sv. Donáta a kapličky na božické návsi, položení umělého povrchu na hřišti za školou a zřízení umělého osvětlení tamtéž, nedokončená zůstává oprava autobusové zastávky u sýpky. Provedena bude oprava památníku u kostela (doplnění chybějících písmen) a zhotovena bude pamětní deska obětem inscenovaného procesu se Světlanou. A taky bude pokračovat úprava prostoru mezi víceúčelovým zařízením na hřišti a Trávníčkovým. O jiných dotačních aktivitách letošního roku se nemluvilo, i když víme, že se uskutečnily nebo se na nich pracuje.
Dotace na rok 2010 jsou spojeny s finančními odměnami za výsledek v soutěži Vesnice roku (600 000 Kč odměna od Ministerstva zemědělství, 600 000 Kč dotací od Ministerstva pro místní rozvoj spojených se 150 000 vlastních zdrojů). Za tyto finance se budou rekonstruovat WC v kulturním domě, odstraňovat vlhkost v bytech nad kulturákem a taky by mělo zbýt na nové veřejné osvětlení k rodinným domům za DPS. A vůbec pracuje se na tom, aby se zlepšil velmi špatný stav veřejného osvětlení v obci a obecního rozhlasu. Osobně mě též těší, že se budeme zabývat i opravami sakrálních staveb (zděné poklony – kapličky a kříže) a to provedením prvního nezbytného kroku – budeme usilovat, aby se dostaly do vlastnictví obce. Pak teprve můžeme žádat o dotace na jejich opravu. Myslím, že současné opravy Donáta a kapličky jsou důkazem, že to stojí za to. Určitě se stanou nepřehlédnutelným a velmi významným symbolem naší obce!
Rozpočet jsme nepřijali, protože nebyl předložen. Přijato bylo rozpočtové provizorium, asi to za současné ekonomické situace jinak nejde.
A diskuze? Nejkvalitnější diskuzní příspěvky přednesl jako již tradičně Karel Hala. Jasný a přesný byl názor dr. Josefa Fily. Otevřeně a dokonce i s úsměvem jsme diskutovali v návrhové komisi s dr. Josefem Leisserem a Ing. Jaroslavem Vařákem. Z diskuzních příspěvků občanů vzbudil ohlas dotaz na fungování „pojezdového“ chodníku před hřištěm (od Vachalíka k Trávníčkovým) a účelnost chodníku k nádraží (kolem vojenských bytovek a Hnízdilových, přes silnici a kolem nových rodinných domů). Zato po dotazu občana, jaká že je účetní hodnota Břežanské dopravní společnosti, nastalo na chvíli ticho. Odpovědí poté bylo, že úvěry budou splaceny a v sobotu 12.12.2009 se koná Valná hromada BDS.
A ještě malý dodatek zastupitele Jindřicha Solaře: Každou sudou sobotu (to jest v týdnu, kdy se nevyváží domovní odpad), je v době od 8 do 10 h otevřena sběrna nebezpečného odpadu v areálu bývalé kovárny (dnes hasiči) v Křídlovicích.


Zpracoval Ladislav Nevrkla, zastupitel obce


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky