znak Božic
 Co se děje...
Ze vzpomínek M. Rezka: Jak to bylo s OF v Božicích
Léta běží, vzpomínky blednou a tak i vzpomínání pana Miroslava Rezka (86 let) na události před 20 lety je tak trochu překryto jinými životními zážitky, včetně těch neradostných.
Přesto si ve svém vzpomínání vybavuje řadu osob a událostí tehdejšího dění počínaje událostmi po 17. listopadu 1989 přes červnové parlamentní volby 1990 až po listopadové volby komunální v roce 1990, kdy se po letech volilo opět do obnoveného samostatného samosprávného orgánu Božic.
Od samého počátku bylo velmi důležité, že nově vznikající občanská fóra, a to jak v obcích a městech, tak i profesní v továrnách, družstvech i ostatních institucích, byla ve své činnosti samostatná, ale aby byla též spojená s koordinačními centry v okresních městech. Na Znojemsku sehrálo důležitou roli Prohlášení Koordinačního výbor OF ve Znojmě, který byl zvolen ve sportovní hale u Sokolovny za velké účasti občanů dne osmého prosince 1989. Koordinátoři z obcí jezdili pravidelně do sídla KV OF ve Znojmě (to se postupně měnilo, naposledy sídlilo v „Bílém domě“), na porady i pro materiály, které rozšiřovali v místech svého působení. Podle informací pana Rezka byli koordinátory pro Božice pánové Miroslav Rezek a Zdeněk Jandásek. Cest autem do Znojma podnikli v té době nepočítaně a na cestu přes Masarykovo náměstí do prvního sídla KV OF nezapomene nikdy.
Nebylo to všechno tak jednoduché, jak se to dneska zdá. Představy občanů o tom, co dělat v nově nabývané svobodě, byly velmi rozmanité. „My jsme se scházeli a radili, co by bylo třeba v obci udělat co nejdříve,“ vzpomíná M. Rezek a dodává „já jsem nebyl moc pro administrativu. Co bylo třeba udělat, tak se řešilo.“
Možná je to škoda, protože písemných materiálů o působení božického OF je jako šafránu. Snad by se něco našlo v obecním archivu nebo v tehdejším Zpravodaji (vydával ho Obecní úřad pro obce Božice, Borotice a Čejkovice). Osobně jsem se podílel až na vydání 6. čísla v prosinci 1990 společně s novou božickou místostarostkou Jaroslavou Fojtíkovou a svým tehdejším velmi blízkým kolegou Rostislavem Vejdovským. To však už byl zpravodaj pro samostatné Božice a dali jsme mu tenkrát na můj popud název BOŽICKÝ LIST. To abychom ho nějak „odstřihli“ od předchozího zpravodaje. Mým cílem však bylo vydávat (obnovit) BOŽICKÉ NOVINY, které by přinášely nejen příspěvky obecního úřadu, institucí a sem tam občanů, ale aby byly tištěné (ne cyklostilované) a byly v nich fotografie. Začátky byly taky obtížné, ale podařilo se a někdy se k tomu taky vrátím podrobněji.
Dnešní vzpomínání pana Rezka bych zakončil jeho vzpomínkou na ty, kteří stáli u zrodu místního OF v prvních měsících činnosti. Jak říká pan Rezek, někdo přišel jenom párkrát, jiný se podílel na činnosti pravidelně, někdo se zapojil později. Proto je možné, že si na někoho taky nevzpomněl. Není to úmysl, rádi jména doplníme. Tak tedy aspoň někteří tehdejší aktéři jmenovitě: Miroslav Rezek, Zdeněk Jandásek, lékaři dr. Josef Leisser a dr. Josef Fila, Miroslav Bernat, Ing. Stanislav Hora či Zdeněk Hnízdil. V první fázi též Ing. Zdeněk Čurda (než si založil svou Zemědělskou stranu) či Mgr. Vladislav Procházka (který se po létech perzekucí mohl vrátit do školství), který byl členem ČSS (Československé strany socialistické), a taky učitelka Jana Kučerová. Aktivně se zapojil i pan Jaroslav Komínek, který v Božicích obnovil činnost Československé strany lidové. Souběžně vznikala občanská fóra v božických závodech, provozovnách a ve škole. OF upevňovalo svoji pozici zásluhou mnoha dosud bezpartijních občanů, „osmašedesátníků“ i komunistů v podnicích a institucích. O to všem zase někdy příště.


Připravuje Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky