znak Božic
 Co se děje...
Zastupitelstvo: Stanu se menším a ještě menším ...
... až budu nejmenším na celém světě. V klubovně na hřišti bylo ve čtvrtek 11.2.2010 teplo až dusno a doslova a do písmene nabito. Nejdelší zasedání tohoto volebního období však skončilo fiaskem.
Odsouhlasit jsme nemohli prakticky nic zásadního, poněvadž obec stále ještě nemá schválený rozpočet na rok 2010. Řečnická cvičení by se hodila spíš na původně slibovanou besedu s občany. Z povinných zpráv výboru a komisí zaznělo něco málo optimistických údajů (se vztyčeným prstem, jak bylo řečeno), projednalo se pár procedurálních návrhů a jinak téměř nic.
Z našich návrhů prošel „do druhého kola“ pouze návrh na „přivítání opravených památek do obce!“ (s datem „až někdy“). K otázce „Pamětní deska Světlaně“ vydají členové Klubu Pro Božice zásadní stanovisko, které bude zasláno starostovi obce. Snížit odměny neuvolněným členům zastupitelstva vládnoucí koalice (starosta, místostarosta, radní a jejich spojenci) odmítla, a tak místo abychom ušetřili několik desítek tisíc Kč v obecní pokladně, budou se nadále vyplácet současné odměny. A banální dvouslovnou radniční úprava zastaralé vyhlášky č. 2/94, o čistotě a ochraně životního prostředí obce, nebudu raději ani komentovat. Za celé čtyři roky starostování Ing. M. Klíče jsme nepřijali ani jednu obecní vyhlášku! To taky o něčem vypovídá.
Hlavním bodem programu měla být diskuze o dotacích na rok 2010. Nekonala se. Nezbyl na ni čas. Jasně zazněl pouze názor, že prioritou všech kandidujících stran pro toto volební období byla a je kanalizace. Tečka. S autorem této myšlenky dr. J. Leisserem lze tentokrát souhlasit. Jinou několikamilionovou dotaci si momentálně vážně nemůžeme dovolit, obec bychom velmi zadlužili. Výměny oken a zateplování lze řešit jindy a jinak. Pokud už ovšem nemá někdo tuto zakázku slíbenou. Na kanalizaci budeme potřebovat 12 mil. Kč vlastních zdrojů, na zateplování škol by bylo třeba dalších více jak 5,1 mil. Kč.
A tak se sejdeme 25.3.2010, abychom rozhodli o rozpočtu i o dotacích. A pravděpodobně i o novém úvěru obce. A snad bude mít konečně zasedání zastupitelstva důstojnou úroveň.


Mgr. Ladislav Nevrkla, zastupitel obce


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky