znak Božic
 Co se děje...
Zase ty finance aneb Kdo ponese zodpovědnost
Opět po roce máme to neskonalé štěstí, že se nám do rukou dostávají zároveň rozpočet na rok 2010 (jsem jediný, komu připadá divné schvalovat rozpočet ve čtvrtletí rozpočtovaného roku?) a závěrečný účet za rok 2009 společně se zprávou auditorky.

Audit
Auditorka byla letos opět ve formě a na 17 listech napsala tolik nesmyslů, až je to zarážející. Především - přebytkový rozpočet nazývá vyrovnaným (zapomíná totiž, že splátky půjček nejsou výdaje, stejně jako přijaté půjčky nejsou příjmem, výdajem jsou pouze úroky; díky této logice však v minulých letech nazývala vyrovnanými rozpočty i rozpočty schodkové). Tvrdí, že za hospodaření obce odpovídá statutární orgán, přičemž je obecně známo, že obec žádný statutární orgán nemá. Doporučuje kontrolnímu výboru kontrolovat hospodaření nejen obce, ale i jejích příspěvkových organizací. Kontrolní výbor ze zákona nekontroluje ani obecní hospodaření, to totiž dělá výbor finanční. Kontrolní výbor primárně kontroluje plnění usnesení zastupitelstva (jen ten náš, místo svých zákonných povinností, vymáhá pohledávky).
Jen závěrem: Jsou-li informace obsažené ve zprávě auditorky správné, byl loňský rozpočet schválen v rozporu se zákonem, protože nevisel 15 dní před zasedání zastupitelstva, visel 20 dní a den před zasedáním byl sňat (je to drobnost a vzhledem k judikatuře by to nemělo za následek neplatnost, ale to neznamená, že by si toho auditorka neměla nevšimnout).
Sečteno, podtrženo: S takovým auditem by pražská Opencard stála pouhou čtvrtinu!

Závěrečný účet
Z přehršle čísel vyberu jen jediné. Služby Božice, příspěvková organizace, skončily ve schodku 327 tisíc Kč. To je samo o sobě alarmující (protože je judikováno, že při pohledávkách příspěvkové organizace se může zabavit i majetek zřizovatele). Důležité je, kdo za to nese odpovědnost. Obvykle je to statutární orgán. Tentokrát tomu tak není. Ačkoliv byl vedoucí Služeb Božice „uveden“ do funkce bez výběrového řízení, nemůže za schodek. Vedoucí je jen „bílý kůň“ rady obce. Bylo to tak i řečeno při zřizování Služeb Božice (doslova bylo řečeno, že to není pro kravaťáky, ale hlavně práce v montérkách). 6-ti milionový rozpočet se v montérkách spravuje těžko. Tím, kdo Služby Božice skutečně řídí, je rada obce. Jak mohli radní dopustit schodek, když jediným jejich rozhodnutím (rozpočtovým opatřením) by se přesunuly peníze, se kterými obecní rozpočet nepočítal – příjmy z nájemného - tam kam podle jejich vlastního rozhodnutí patřily, tj. Službám Božice, a mohlo být vše opraveno? Protože se jim to hodí. Díky této finanční „nečinnosti“ rozpočet vypadá lépe, než jakým ve skutečnosti je. Díky této finanční „nečinnosti“ mohou „svého“ vedoucího kdykoliv odvolat a obvinit ho ze způsobeného schodku.

Shrnutí
Konečně vidíme, k čemu byly Služby Božice zřízeny. Služby Božice jsou černá díra, účelová organizace určená k vyhnutí se placení DPH obcí, ke zlepšování obrazu hospodářského výsledku obce a ke krytí všemožných výdajů. Nemůžu si pomoct: Příspěvkovou organizaci Služby Božice bych zrušil a činnosti jí vykonávané bych převedl zpátky pod obec.


Pavel Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky