znak Božic
 Co se děje...
Volby: Pravidla pro započítávání hlasů
Ať už se volič ve volbách do obecních zastupitelstev rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle těchto pravidel:

Když volič označil jednu stranu a nic jiného, hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního a dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí. V Božicích se volí 15 členů zastupitelstva.

Když božický volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty, hlas se započte každému kandidátovi strany podle pořadí na kandidátce od prvního do patnáctého a k preferenčnímu označení (zakřížkování) jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.

Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran, hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátovi ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního a dále až do počtu volených členů zastupitelstva. Když v Božicích označíte jednu stranu a v jiných kandidátkách zakřížkujete třeba 4 jednotlivé kandidáty, započte se označené (zakřížkované) straně 11 hlasů pro kandidáty na 1. – 11. místě kandidátní listiny. K preferenčním hlasům u označené strany se v tomto případě nepřihlíží. Zbylé 4 hlasy jsou pro označené kandidáty z jiných stran. Pozor: Pokud by volič tímto způsobem (křížkováním) označil více než jednu volební stranu (např. by zakřížkoval dvě volební strany) nebo více kandidátů, než je stanovený počet (tj. více než 15), byl by jeho hlas neplatný.

Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátovi. V Božicích lze označit (křížkovat) nejvýše 15 kandidátů.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky