znak Božic
 Co se děje...
Adventní rozjímání
„Omlouvám se, že jsem si dovolil vznést jako zastupitel dotaz. Omlouvám se, že jsem si vůbec dovolil přijít jako zastupitel na toto zasedání zastupitelstva.“

Ani v době adventního rozjímání se nezastavila mašinérie všedního dne, a tak jsme se (prý předčasně) sešli na (asi) posledním letošním zasedání zastupitelstva obce.
Program byl nabitý velmi důležitými finančními návrhy, a tak se dalo čekat, že se zasedání může pěkně protáhnout. A začátek tomu docela odpovídal. Zahájili jsme s téměř čtvrthodinovým zpožděním, protože chyběli dva členové vládnoucího tábora. Velmi mě taky udivilo, že se před zastupitelstvem nesešel finanční výbor. Asi proto, aby se nevynesly ven nějaké neidentifikovatelné super důležité tajné informace, které – jak mi bylo v průběhu zasedání sděleno – nemám právo vědět ani jako občan, ani jako zastupitel! Jak se říká: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější!
V průběhu jednání jsem potom vznesl návrh na doplnění nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Služby Božice, která bude nově spravovat Relax, obecní jídelnu a veškerý obecní bytový fond. V bodu „IV. Statutárním orgánem je vedoucí Služeb Božice“ mně totiž chyběla slůvka „jmenovaný na základě výběrového řízení“. Strhl se nevídaný poprask a na mou hlavu se snesla sprška nejrůznějších invektiv a obvinění! Vyplavalo tak na povrch, že vedoucí byl radou obce už předem jmenovaný. Zvlášť pan starosta si tentokrát nebral servítky. Chvíli jsem to poslouchal, ale potom jsem se se slovy: „Omlouvám se, že jsem si dovolil vznést jako zastupitel dotaz. Omlouvám se, že jsem si vůbec dovolil přijít jako zastupitel na toto zasedání zastupitelstva!“ zvedl a chystal jsem se k odchodu.
Atmosféra se nakonec zklidnila a vypadalo to, že dokončíme jednání důstojně. Bohužel, ještě před závěrem jsem si vyslechl další jedůvku z úst člena rady a předsedy finančního výboru, který pravil cosi o tom, že musí být stůj co stůj „impertinentní“. Nestálo mi to už ani za žádnou reakci.
Jako člen návrhové komise jsem se s Růženou Barákovou a Josefem Filou vydal do zákulisí připravit návrh usnesení z probíhajícího zasedání. S řadou bodů jsem však stejně nesouhlasil, a tak jsem hlasoval proti nebo jsem se zdržel hlasování. Bez kvalitních včasných informací a otevřené diskuze se prostě nedá jednat jinak. Celé to „loutkové divadlo“ je jen pro hodně silné žaludky. Adventní rozjímání se tentokrát nekonalo. Byla to jenom dokonalá ukázka arogance moci.

P.S.1. A docela příjemně mě po skončení jednání překvapil radní Ivan Hudec. Jeho návrhy nejsou nezajímavé.

P.S.2. Vedoucím příspěvkové organizace Služby Božice byl jmenován Jindřich Solař.


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla, zastupitel