znak Božic
 Co se děje...
10. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání Zastupitelstva obce Božice se bude konat ve čtvrtek 27.03.2008 v 18 hodin v klubovně na hřišti.

Na programu budou mj. následující body:
1. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007 – Obec Božice – zpráva auditora
2. Návrh závěrečného účtu Obce Božice za rok 2007
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
4. Czech POINT
5. Závěrečný účet ZSO Hrušovansko v roce 2007
6. Plnění rozpočtu ZSO Hrušovansko v roce 2007 – financování
7. Návrh rozpočtu DSO Niva na rok 2008

Všechny výše uvedené body jsou zveřejněny na úřední tabuli obce nebo jsou k dispozici u starosty obce .

- lan -