znak Božic
 Co se děje...
Božická zákoutí: Zvonice sv. Floriána
Zájemce o historii a zájemce o historii naší obce dvojnásob určitě nepřekvapí prosté konstatování: Až do doby nejnovější (tj. od 20. století) byly centrem života našeho regionu České Křídlovice. Už třeba tím, že zde byl v roce 1225 vysvěcen kostel sv. Petra a Pavla a že zde v době vrcholného středověku sídlil na ne zcela přesně identifikovaném místě vladycký rod pánů z Křídlovic. Byť se jednalo o drobnou zemanskou šlechtu, existují díky ní různé majetkové doklady a informace.
Vlastní Božice jsou přibližně stejně staré jako Křídlovice. Žili zde však vesměs drobní zemědělci, a tak jedinou zajímavostí božického dávnověku jsou pověsti o Tančícím kopci, bludných pískovcových kamenech a středověkých úkrytech vykopaných za vsí, kterým se říkalo lochy.
Není divu, že si nakonec občané Božic postavili na návsi alespoň kapli – zvonici, která se stala náhradou za chybějící kostel. Kdy byla postavena původní dřevěná kaple - zvonice není známo. Osobně předpokládám dobu kolem roku 1760, kdy už Božice nebyly Pustice. Známo ovšem je, že v roce 1862 tato kaple - zvonice shořela během obrovského požáru, který tenkrát Božice zasáhl.
Tehdejší božický občan Franz Watzal, v německy psaných pramenech se uvádí, že byl nemocný, daroval tenkrát 100 zlatých na výstavbu nové – zděné zvonice.
Věžovitá čtyřhranná stavba, v přízemí upravená jako kaple s oltářem, byla postavena na původním místě, v blízkosti jedné z důležitých obecních studní. Ve střešním prostoru visí malý zvonek, kterým se vyzvánělo k motlitbě, při pohřbu nebo i při hrozbě záplav, ohně či jiného nebezpečí. Všechny čtyři vnější stěny mají okenní výklenky, které byly původně vyzdobeny sochami ochránců před vodou a ohněm, sv. Floriána a sv. Šebestiána, a svatými obrázky. Každoročně se zde kdysi vždy 4. května – na svátek sv. Floriána – konaly večerní pobožnosti nazývané Floriánské modlitby.
V současné době je kaple udržovaná a na svátky vyzdobená (Ivanem Hudcem ml.). Dokonce i její zvonění mohou občané bydlící ve spodní části obce ve sváteční dny slyšet. Důkladnou rekonstrukci si tato kulturní památka obce zcela nepochybně zaslouží. Věřme, že bude provedena kvalitně, aby se pěkně vyjímala v blízkosti hezky opravených a modernizovaných rodinných domů i těch zcela nově postavených. A taky věřím, že bude při opravě sejmuta ze zvonice věž a že zde bude objeven nějaký starý dokument.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.