znak Božic
 Co se děje...
Čtení na léto: Majetková přiznání
Podle novely zákona o střetu zájmů předkládají majetková přiznání za loňský rok také místní politici. Přiznání se týká nejen příjmů v jejich hlavním zaměstnání (nikoliv ovšem jako výsledek odečtu zisku a nákladů, jak si určitě budou někteří mylně vykládat), ale i úvěrů, půjček a nabytého majetku.
Starostové a členové rady obce taky musejí uvést své členství v různých dozorčích nebo kontrolních radách, svoje podíly v obchodních společnostech, nabytí cenných papírů a další aktivity.
Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu (tj. na obecním úřadě) nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
A pokud se vám bude zdát, že jsou u jednotlivých komunálních politiků údaje neúplné nebo nasvědčují nepravdivosti, máte právo to písemně (i mailem) sdělit panu starostovi. Ten vám musí do 30 dnů odpovědět, jak s vaším upozorněním naložil.
A co můžete udělat, pokud vás zajímají majetková přiznání našeho pana starosty, pana místostarosty a členů rady obce? Zajděte si na obecní úřad za paní Monikou Trepáčovou a ta vám poradí a pomůže. Po vyplnění jednoduché žádosti se do majetkových přiznání podíváte nebo můžete dostat přístupový kód a podíváte se na ně doma na počítači kolikrát budete chtít. Tak hezké letní čtení!

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

(lan)