znak Božic
 Co se děje...
Ještě jednou k rozpočtu na rok 2008
Rád bych trochu zmírnil svoji nedávnou kritiku (viz glosa Proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko) týkající se projednávání obecního rozpočtu - lépe řečeno rozpočtového provizória – na rok 2008.
Neuvědomil jsem si totiž dostatečně fakt, že na podzim přijala naše vláda návrh nového způsobu rozdělování finančních příspěvků a částečně tak některým obcím pomůže jejich rozpočet výrazněji vylepšit. A právě to se týká i naší obce, neboť pro výpočet příspěvku je rozhodující velikost katastru a počet obyvatel. Božice svým rozlehlým katastrem (téměř 3 000 ha) a slušným počtem obyvatel (více než 1 300 obyvatel v roce 2006) si tak zcela určitě přijdou na slušnou sumičku a budou moci posílit svůj další rozvoj.
Doufám jenom, že těmito zvýšenými příjmy nebudeme v následujících letech pouze sanovat některé realizované projekty, které dosti významně zatížily obecní rozpočet.
Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Příloha: Srovnání některých měst a obcí okresu Znojmo