znak Božic
 Co se děje...
Porcování medvěda a jiné
Podle našich informací se při „porcování medvěda“ dostalo na Znojemsko přes 35 milionů Kč na drobné investiční akce. Na největší kusy z medvěda se mohou těšit třeba v Bohuticích. Poslanci jim totiž odklepli šest milionů na opravu asi čtyřiceti soch křížové cesty v životní velikosti. Dalších šest milionů korun půjde na vybudování šaten v miroslavské základní škole. Čtyři a půl milionu korun pomůže rekonstruovat břežanskou základní školu, milion a tři sta tisíc korun dostane moravskokrumlovský fotbalový klub na opravu tribuny, další milion Hostěradice na vybudování dětského hřiště, tři miliony korun pak TJ Višňové na přestavbu zázemí sportovního areálu.

V současné době jediný poslanec ze Znojemska Ladislav Skopal se v tisku pochlubil, že „si osobně pohlídal všechny požadavky, které měl ze Znojemska nahlášené“. Senátorka Marta Bayerová si už nepohlídala nic, poněvadž se poslaneckého místa vzdala a ze senátních lavic už se na medvěda nedosáhne.

„Peníze na drobné investiční akce jsou ale jen malou kapkou z rozpočtu. Zásadnější je potom vyjednávání třeba na ministerstvech zemědělství či životního prostředí, třeba o dotace na kanalizace. Tam jde v každém jednotlivém případě o desítky milionů korun,“ řekl Skopal.

Věřím, že i naše obec využije přítomnosti poslance Skopala a nově i poslankyně Kočí a s žádostí o některou z dotací bude úspěšnější než v letošním roce. Vše, co se týká kanalizace, má nyní za Božice v rukou sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko, které – jak zaznělo na posledním zasedání zastupitelstva – „organizačně a dotačně vše připravuje“. VaK už také podal nabídku na přípravu projektu 2. etapy kanalizace. Ve výběrovém řízení (?) byla úspěšná brněnská firma AP Investing, s.r.o., která už od roku 2006 zabezpečuje kompletní činnost na akci Božice – kanalizace II. etapa.

Budovat by se však měla dvě dětská hřiště v Českých Křídlovicích. To první již záhy na prostranství před Michálkovým a domem paní Romaniukové z vlastních zdrojů (s náklady přes 51 000 Kč s hodnotou díla přes 400 000 Kč), to druhé by mělo být součástí klidové zóny, která by mohla vzniknout na části farské zahrady (od plechových vrat nahoru směrem ke staré poště). Arcibiskupství brněnské přijalo písemnou žádost Obce Božice a tento záměr se jim prý velmi líbí. Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, co bude s farskou zdí. Pokud by tam měla zůstat, bude klidová zóna i s dětským hřištěm působit trošku jako ghetto. Podle mého názoru by se v takovém případě měla část zdi od plechových vrat nahoru a směrem do lesoparku zbourat a celý areál by se měl propojit se stávajícím lesoparkem a původním mokřadem.

Jednomyslně jsme v zastupitelstvu posvětili návrh rady obce na poskytnutí finančního příspěvku pro římsko-katolickou farnost Božice. Při opravě střechy kostela sv. Petra a Pavla v Božicích bylo zjištěno, že poškození krovů je větší než se předpokládalo a tak k dotaci Jihomoravského kraje, o kterou požádala farnost ve výši 1 150 000 Kč, jsme v zastupitelstvu schválili příspěvek 200 000 Kč.

Radovat se může i ohrožený drop velký. Na ochranu a údržbu jeho tokaniště v prostoru tzv. letiště, obdrží správce plochy ing. M. Klíč 43 000 Kč z dotace péče o krajinu. Jak jsme informovali počátkem tohoto roku, snad zde byl tento nádherný pták dokonce spatřen.

Lesy ČR provádějí podél silnice v Údolí lásky těžbu dřeva – viz foto.

Z dotace vinařského spolku Daníž budou pořízeny dvě informační tabule u významných vinařských tratí – jedna u sv. Donáta a druhá na Nové hoře (terasy). Docela mě zajímá, kam bude ona tabule u sv. Donáta „píchnutá“.

Již nainstalované vítací tabule v obcích (viz foto) pořízené ze společných prostředků mikroregionu Hrušovansko ponechávám raději bez komentáře.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla, zastupitel obce


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.