znak Božic
 Co se děje...
Případ Světlana – 6. část
Antonín Daněk v ohrožení

Přišel březen 1949. Tvrdý úder bezpečnostních orgánů proti Světlaně se blížil. Stejně jako v jiných částech Moravy připravila StB svou zatýkací akci i v Božicích.
Svatopluk Župka vzpomíná, že někdy v březnu 1949 (podle dostupných údajů to bylo 11. 03. 1949) byl povolán na četnickou stanici, aby zde opravil zámek. Vymontoval ho a opravu prováděl na místě. Vtom přijelo ke stanici osobní auto se třemi civilisty, kteří šli do velitelovy kanceláře. Velitelem byl Antonín Nevídal. Velitel po chvíli vyšel a zavolal svého zástupce strážmistra Švarce. I strážmistr Švarc vzápětí vyšel, pokynul Svatopluku Župkovi, vzal si ho stranou a řekl mu, aby jel okamžitě za Daňkem a řekl mu, že jsou zde pro něho. Župka sedl na kolo a zadem, tj. z kopce dolů kolem sklepů po „kočičích hlavách“, uháněl do Daňkova hostince (dnešní kino). Sdělil A. Daňkovi vzkaz od Švarce a požádal ho, aby se ještě zastavil u Župků doma (na Thavonovém). Daněk vzal pistoli a sklenici nábojů a zmizel. Sv. Župka jel na kole domů. A. Daněk už se ukrýval u Župků ve sklepě! Pravděpodobně se k Župkům přesunul pozadu uličkou mezi Čeleďovým a Župkovým zámečnictvím a polní cestou za zahradami. Daněk ukryl v popelnici nějaké spisy a požádal mladého Sv.Župku, aby jel zpátky do hospody, koupil mu cigarety a zjistil situaci. U pultu obsluhovala paní Daňková. Sv. Župka koupil několik balíčků cigaret. U hospodského stolu seděli dva civilové a jeden četník - závodčí. Sv. Župka se vrátil domů, ale ve sklepě již Daňka nezastihl. Rozhodil proto balíčky cigaret po zemi, kdyby se náhodou vrátil.
Odpoledne přišel za Sv. Župkou předseda MNV Bohumil Paděra (bydlel tenkrát naproti, na dnešním Kudličkovém) a chtěl po něm nějaké papíry, které tam nechal Daněk. Opatrný Svatopluk Župka mu je však nechtěl dát, neboť mu bylo divné, že si pro ně jde zrovna B. Paděra, předseda MNV a předseda MO KSČ v Božicích. Když ale Paděra řekl, kde jsou ty písemnosti ukryty, tak Sv. Župka nedůvěru potlačil a vydal mu je. Paděra ještě upozornil Sv. Župku na nutnost mlčenlivosti.
V té době ještě nebyla božická skupina Světlany úplná. Jejími nejaktivnějšími členy byli kromě Antonína Daňka strážmistr Antonín Švarc a rolník Josef Kudlička. Za vzniklé situace informoval Švarc o Daňkovi i svého stejně smýšlejícího nadřízeného, velitele božické stanice SNB Antonína Nevídala a svého kamaráda a příslušníka SNB Karla Diviše. Když se Daňkovi podařilo 11.03.1949 z Božic zmizet, všichni jmenovaní si oddechli a ještě se podíleli na zahlazení stop po předchozí Daňkově činnosti.
Následoval úspěšný přechod Antonína Daňka do Rakouska. Za několik dnů se někteří členové Světlany sešli u Smetanů. František Smetana byl řezník a jeho paní porodní asistentka. Strážmistr Švarc sdělil přítomným, že je vše v pořádku, že Daněk včera překročil hranice a že je v Rakousku. Také on zdůrazňoval opatrnost a mlčenlivost.. V obcích Božice a České Křídlovice se o této události hodně mluvilo a bylo jasné, že původcem protistátních akcí byl Daněk. Ještě víc se však občané (a nejen oni!) divili, že akce pokračovaly.

Ladislav Nevrkla 
Tehdejší budova četnické stanice v Božicích – Českých Křídlovicích
 
Vila a její okolí dnes
 
Za zadní zdí vede polní cesta, po níž utíkal A. Daněk do úkrytu k Župkům (vpravo boční zeď Župkova domu)
 
Kolem tehdejšího řeznictví Fr.Smetany (dnes přestavěné) projel Sv.Župka. na kole
 
Touto cestou ujížděl Sv.Župka varovat A. Daňka