znak Božic
 Co se děje...
Proč chce obec Břežany prodat podíl v Břežanské dopravní společnosti, s.r.o.
   Již téměř rok a půl se připravuje vstup firmy Znojemská dopravní společnost - Psota do Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. Jedním z důvodů mělo být i to, že firma vloží do BDS 2 milióny Kč, tím získá většinový 51% podíl, peníze budou použity na jednorázové zaplacení úvěru a tím nebudou dále osobně ručit bývalí jednatelé za úvěr BDS, který byl použit na nákup nového autobusu v roce 2002. Nebylo však nikdy závazně dořešeno, že úvěr bude z těchto peněz zaplacen. Za další úvěr z roku 2001 ručí také obce, tato otázka nebyla nikdy řešena. Dle našeho názoru není správné, aby někdo měl většinový podíl a rozhodoval a aby někdo jiný ručil za úvěry společnosti.
    Poslední návrh z měsíce ledna byl takový, že vklad firmy "Psota" zůstane stejný, získá jen 49 % podíl ve firmě. Záruky opět nebyly vyřešeny. Byl vypracován nový návrh společenské smlouvy, ke kterému máme vážné výhrady. Jedním z hlavních důvodů změny společenské smlouvy v roce 2005 bylo mimo jiné i posílení pravomocí valné hromady. Tyto její pravomoci jsou podstatně omezeny bodem 7 v desátém článku, kdy mohou společníci rozhodovat i mimo valnou hromadu. To znamená, že většinový vlastník se domluví s jedním dalším společníkem, a prakticky mohou rozhodovat o všem bez valné hromady. Také zkrácení doby na svolání valné hromady na 10 dnů není dobré, protože je prakticky nemožné zúčastnit se řádně valné hromady vzhledem k tomu, že společníkem jsou obce a k projednání programu a jednotlivých bodů je třeba svolat zastupitelstvo obce. V článku patnáct v bodě 3 je valná hromada oprávněna uložit povinnost společníkům přispět na vytvoření vlastního kapitálu až do výše 75 000 Kč, což v předcházející společenské smlouvě také nebylo.
    Hlavní důvody, pro které jsme zakládali dopravní firmu (dostatečné zajištění linkové dopravy) již pominuly a v budoucnu v rámci IDS bude rozhodovat kraj o zajištění dopravní obslužnosti. Z těchto důvodů není nutné, abychom se dále tímto zabývali.
    Proto když jsme dostali nabídku na odkoupení podílu, rozhodli jsme se náš podíl prodat. Cena 750 000,-- Kč nebyla stanovena náhodou, jednak nám ji nabídla firma Bítešská dopravní společnost, a když jsme si spočítali, co je firma "Psota" ochotna zaplatit za 49% podíl, vychází nám z toho cena našeho podílu téměř 700 tisíc korun. Při prodeji postupujeme podle společenské smlouvy, a proto jsme nabídli náš podíl stávajícím společníkům. Věříme, že jejich jednání bude vstřícné a tuto záležitost vyřešíme. Je zbytečné, abychom se v budoucnu zatěžovali minulostí, máme určitě celou řadu dalších možností spolupracovat v rámci mikroregionů. Obec Břežany udělala pro vznik společnosti a její fungování určitě velmi mnoho, v neposlední řadě bych připomněl náš autobus, který využívá BDS a od roku 2003 vydělal na tržbách nejméně 8 miliónů korun, také jeho odkoupení na splátky, které schválila valná hromada, není zatím vyřešeno.
    Možná, že by bylo nejlepší, abychom se opět všichni sešli (všechna zastupitelstva) a celou záležitost projednali, těch věcí je více a není je možno napsat do jednoho článku. Také se ochotni a rádi zúčastníme jednání zastupitelstev ostatních obcí, abychom vysvětlili naše stanovisko.
Josef Rebenda, starosta obce Břežany
Příspěvek zaslán na naše stránky 16.7.2007.