znak Božic
 Co se děje...
Nad dopisy čtenářů: O (ne)pořádku aneb Kam s nimi?
Upozornila nás jedna z našich pravidelných čtenářek na problém, který se někomu může zdát okrajový a nedůležitý, ale který na druhé straně hodně vypovídá o nás všech jako občanech naší obce. Jedná se svým způsobem o problém dlouhodobý, dá se skoro říci trvalý.
Naše čtenářka upozorňuje na konkrétní případy, které (nejen) jí znepříjemňují život a kazí celkový jinak docela pozitivní dojem z novější části naši obce. „U plotu u vojenské bytovky leží již delší dobu mrtvá vrána a nikdo se nemá, aby ji uklidil. A to nemluvím o cestě od obchodní zóny směrem k obecnímu úřadu, všude můžete šlápnout do psích hromádek,“ uvádí několik příkladů naše čtenářka a zamýšlí se dále: „Kdo v obci zodpovídá za pořádek? Na vlastním pozemku si každý občan musí pořádek zjednat sám, ale proč se máme dívat na válející se odpadky, papíry a plastové láhve, když jdeme jen do obchodu nebo na poštu. Neměla by obec a její vedení udělat něco pro to, abychom mohli být na okolí našich domovů pyšní?"
Naše čtenářka dále uvádí: „Jeden návrh na řešení těchto problémů: Úřad práce bude opět dotovat obcím veřejně prospěšné práce (viz zpráva ve Znojemském deníku). Obec může zaměstnat až dva pracovníky, co by se mohli starat o pořádek v obci, úřad práce náklady na mzdy uhradí. Další řešení bych viděla ve větším množství odpadkových košů.“
Protože i my se jako zastupitelé cítíme zodpovědní za (ne)pořádek v naší obci, zcela určitě se pokusíme přispět k jeho uspokojivému řešení. Dozajista je v silách obce, aby na frekventovaných místech přibyly nové odpadkové koše (viz foto) a určitě je třeba zvážit přistavení velkoobjemového kontejneru, aspoň dvakrát ročně.
P.S. Taky si však uvědomuji, že je vlastně dneska v Božicích problém, kam s mršinami, zdechlinami a jinými zvířecími či ptačími mrtvolami. Dříve obvyklé zakopání do země, zaházení do hnojiště nebo pohození na smeťáky už dneska nelze provést. Hodit je do popelnice nebo běžného kontejneru taky nelze. Tak kam vlastně s nimi?

Zpracoval: lan 
Podél chodníku od sklepů k sýpce byly instalovány nové odpadkové koše
 
Nový odpadkový koš u sýpky
 
Starší odpadkový koš u školy již pomalu dosluhuje
 
Když zafouká vítr ...
 
Pohozená plastovka u zdi
 
I toto křovíčko je plné odpadků
 
Mrtvý havran u vnějšího plotu u vojenské bytovky
 
Ani toto zákoutí nevypadá dobře
 
Ani toto zákoutí nevypadá dobře
 
Bohužel i hlavní křižovatka je lemovaná plasty a obaly
 
Vstup do lesíka k bývalému smeťáku nepotřebuje komentář
 
Pachatel neznámý - a uklidit to musí obec!