znak Božic
 Co se děje...
Víte, že ...
Obec BOŽICE patří do Jihomoravského kraje, okresu Znojmo, obcí s rozšířenou působností je Znojmo a obcí s pověřeným obecním (městským) úřadem jsou Hrušovany nad Jevišovkou.

V obci je evidováno 458 adres, čísla popisná jsou v přímé posloupnosti od 1 do 459 (nejsou evidována čísla 218 a 379), a dále je evidováno č.p. 476.

V obci není evidována žádná část obce ani ulice. Neoficiálně se používá označení pro místní části: Božice, České Křídlovice, Mlýnské Domky (Zámlýní), Kolonie u Dvora, U Nádraží, Údolí Lásky a Samota (U Zámečku).
Obec se skládá ze dvou katastrálních území: k.ú. Božice a k.ú. České Křídlovice. Celková katastrální výměra: 2989 ha
Všechny adresy v obci mají PSČ 671 64.
V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 1 517 obyvatel, z toho je 598 mužů nad 15 let, 141 chlapců do 15 let, 639 žen nad 15 let, 139 dívek do 15 let.
Podklady: odbor informatizace veřejné správy a vlastní zdroje
Stav k 11. únoru 2008

Připravil: lan