znak Božic
 Co se děje...
Zastupitelstvo: O zbytečnosti
Poslední zastupitelstvo bylo zbytečné. Svolat zastupitelstvo, aby určilo stejný počet zastupitelů jako posledně, není třeba a pokud by „Pro Božice“ mělo většinový názor snížit počet zastupitelů, tak by mimořádné zasedání o tomto samo vyvolalo. Ke svolání mimořádného zasedání je třeba třetiny zastupitelů a k tomu „Pro Božice“ potřebnou sílu má.

Aby se zbytečnost tohoto zasedání zastupitelstva zakamuflovala, přidal se na program ještě bod o hospodaření Služeb Božice, příspěvkové organizace. Hojně a celkem z cesty se diskutovalo k bazénu. Na dotaz Karla Haly, jak snížit manko 1,3 mil Kč u bazénu, jej pan místostarosta zastřeně obvinil z toho, že chce bazén zrušit a ze zmatených argumentů si ještě pamatuji, že i metro v Praze se musí dotovat.
Bazén se samozřejmě musí dotovat, to je jasné nyní a bylo to, doufám, jasné každému od počátku realizace tohoto projektu. Většina zastupitelů včetně těch „Pro Božice“ bohužel nezná přesný stav věcí a nemůže ani navrhnout řešení, to je na vedoucím Služeb Božice (dokud ještě existují) a na radnici.

Tento článek je o zbytečnosti… A právě i takové Služby Božice jsou zbytečné. Prvotní a zásadní vada – je to příspěvková organizace. Proti této právnické formě byl i doc. Havlan (vyučující předmětu Veřejný majetek na brněnské právnické fakultě) a od počátku nesouhlasil, aby se tato subjektivita uzákonila, leč politická lobby byla silnější. Příspěvková organizace je dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, právní forma tak zmatečná a osekaná, že slouží pouze k outsourcingu obecních činností a kamufláži všeho druhu (proto ten politický tlak). Aby se prokázala užitečnost příspěvkových organizaci, tak na tuto formu byly převedeny školy, které tím trpí dodnes.

Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem. Obec Božice jí svěřila kromě jídelny a bazénu i byty. Byty, ke kterým však obec nemá užívací právo (protože to mají nájemníci), nelze samozřejmě svěřit k hospodaření (protože zásadní složkou hospodaření je užívání, případně přenechání užívání). Navíc – pronajímatelem může být, z logiky věci, pouze vlastník (i když naše slavné soudy v případě finančního leasingu judikovaly něco jiného). Služby Božice vlastníkem bytů nejsou a tudíž nemohou být pronajímateli a ani mít z nájmů příjem. Příjem z nájmů je tedy příjmem obce, který by až pak posílala jako příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci. A to je kámen úrazu! V Božicích se nájem posílá rovnou Službám, aniž by - alespoň virtuálně - prošly tyto peníze rozpočtem obecním. Pokud by se konalo dle zákona a peníze by prošly i obecním rozpočtem, tak odpadá hlavní důvod existence Služeb Božice – a to je, aby se obec Božice nestala plátcem DPH. Obec Božice by tedy stejně plátcem DPH být měla.
Osobně nechápu, proč se obec brání státi se plátcem DPH, protože by si mohla vykázat takové výdaje, že na tom může jedině vydělat. Proto navrhuji, aby se po volbách prosadilo následující: Činnosti, které vykonávají Služby Božice, vrátit zpět pod obec (ve formě organizační složky obce) a Služby Božice poslat tam, kam patří – do nebytí.

Na závěr bych rád zmínil, že článek nepíši již jako student právnické fakulty, ale jako její absolvent. Od 14.7.2010 jsem zapsán jako advokátní koncipient na České advokátní komoře a mým školitelem a zaměstnavatelem je JUDr. Pavel Kolacia, takže když budete mít nějaký právní problém, můžete se na mě obrátit a rád Vám pomohu.


Mgr. Pavel Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky