znak Božic
 Co se děje...
Milodary potřebným
   Komupak by se nelíbilo, kdyby jeho aktivity zaplatil štědrý sponzor? Tak třeba určitě nadmíru spokojeny budou obce Mackovice a Břežany, do jejichž pokladen zanedlouho poputují – i díky vstřícnosti větší části božického zastupitelstva – první splátky vypořádacího podílu po ukončení účastí těchto obcí v Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. Po dohodě se zbývajícími podílníky obdrží výše uvedené obce více než slušných 750 000 Kč pro každou obec z pokladny dopravní společnosti. Radovat se asi záhy bude moci i Znojemská dopravní společnosti Psota, která má velkou šanci, že si oba podíly odstupujících obcí koupí, ovšem samozřejmě za nominální hodnotu podílu ve výši 150 000 Kč, nikoliv za dohodnutý vypořádací podíl. Spokojeně si mne ruce i Česká pošta, státní podnik, které obec Božice štědře dotuje její nové sídlo v novostavbě na hřišti. Ze starého doupěte, které má pošta ve vlastnictví, se jí ale zatím z neznámých důvodů také příliš nechce. Anebo že by toto sídlo nabídla za symbolickou cenu obci Božice? O spokojenosti Pozemních staveb, s.r.o., v Božicích nemůže být pochyb. A spokojenost bude ještě větší, pokud bude uskutečněna stavba plánované obecní vinárny, která je další – zatím naštěstí nerealizovanou – metou božické radnice a předpokládanou akcí „Pozemáků“. I řada dalších akcí (včetně dotačních titulů) s finanční spoluúčastí obce vede již řadu let k prohlubujícímu se rozpočtovému deficitu. Při chybějícím strategickém plánu obce se ani nelze divit, že obec putuje od jedné nahodilé akce ke druhé a svoji zadluženost zvyšuje. Jako jeden z 15 zastupitelů s tím však nemůžu ani souhlasit, ani k tomu nemůžu mlčet.
Mgr. Ladislav Nevrkla