znak Božic
 Co se děje...
Kuriozní situace v Suchohrdlech
   Ke kuriozní situaci došlo v Suchohrdlech u Miroslavi, kde dva z devíti zvolených zastupitelů odmítli složit slib zastupitele a fakticky se tak vzdali mandátu.
    "To znamená, že zastupitelstvo sice zůstalo sedmičlenné, ale usnášeníschopné. Poté již schůze probíhala dle platných regulí. Na dvě chybějící místa ze zákona nastupují náhradníci, to znamená lidé, kteří byli na téže kandidátce jako tito dva nominovaní. Takže byli osloveni všichni další kandidáti, ale z těch šesti lidí byla ochotna pracovat v zastupitelstvu jen jedna náhradnice, takže zastupitelstvo je nyní osmičlenné," vysvětlila starostka Suchohrdel Barbora Arndt.
    Nové volby podle ní nehrozí. "Problémy se daly očekávat. Ale i kdyby odstoupili všichni tři možní zastupitelé, bylo by zastupitelstvo stále usnášeníschopné a počet zastupitelů by neklesl pod pět. Počet zastupitelů osm je trochu nešťastné číslo kvůli hlasování, ale vzhledem k tomu, že jsme schopni se dohodnout, nám problémy zatím nedělá. Myslím si ale, že ti lidé, kteří se mandátů vzdali, se nezachovali korektně, protože občané jim dali důvěru a je to takové zklamání pro lidi, protože šlo o druhou nejsilnější stranu," dodala Barbora Arndt. Dva zastupitelé, kteří odstoupili, byli ve volbách zvoleni za Sdružení nezávislých kandidátů, které získalo celkem tři mandáty. V obci zvítězilo podobně nazvané Sdružení nezávislých kandidátů Suchohrdly, z jehož řad se rekrutovala starostka obce a které má v zastupitelstvu čtyři mandáty. Poslední dva mandáty získala v Suchohrdlech ODS.
František Střecha (ZNOJEMSKÝ TÝDEN)