znak Božic
 Co se děje...
Kdy pracuje zastupitel
   Navrhl jsem na posledním zastupitelstvu volbu stálé návrhové komise s tím, že sám nemám zájem členem této komise být.
    Od pana starosty se mi dostalo poučení a varování (?!), že jsme členy zastupitelstva především proto, abychom jednou za čas (asi tak jednou za rok podle současného jednacího řádu) byli členy návrhové komise a tím si svůj zastupitelský mandát odpracovali. Je prý "mou povinností, abych jako zastupitel takto pracoval a ne tam jenom seděl", vznášel dotazy (písemné i ústní), diskutoval, hlasoval, zajímal se o to, o čem nás pan starosta, místostarosta, členové rady či předsedové výborů a komisí neinformují (nebo neinformují dostatečně srozumitelně) a mě to - jak na potvoru - zrovna hodně zajímá!?! (To za uvozovkami dodávám já.)
    O tom, jaká práva a povinnosti má člen zastupitelstva obce, hovoří § 82 a 83 zákona o obcích. O tom, že mou základní a hlavní povinností je být členem návrhové komise, se tam nedočteme zhola nic.
Mgr. Ladislav Nevrkla