znak Božic
 Co se děje...
Skládka, nebo biotop?
   Nejeden božický občan se minulý týden (11.-15.6.2007) pozastavil nad likvidací skládky u Zedníčkových.
    Již v minulém volebním období bylo konstatováno, že tato skládka je uzavřená a že ji nelze nadále používat. Bohužel stavební suť sem byla nejmenovanou stavební firmou nadále dovážená (prý jenom jako překladiště před konečnou likvidací odvozem na oficiální skládku).
    A pak přišel onen "neslavný den, kdy k nám nebyl zaveden elektrický proud", ale kdy na zmíněnou lokalitu nastoupila těžká technika a veškerý materiál shrnula do přilehlého "významného krajinného prvku regionálního biokoridoru s lokálním biocentrem". A tak k 50 druhům stromů, keřů a jiných dřevin přibyly i kvalitní betonové sloupy a jiná stavební suť, které tak zkrášlily jistě úchvatný pohled z pěkného a trvale udržovaného prostoru biotopu Niva pod Božicemi.

P.S. A je zcela jistě jenom náhodou, že ke shrnutí skládky došlo zrovna ve chvíli, kdy pan starosta odjel na dovolenou.
-lan-