znak Božic
 Co se děje...
RETRO: Když se lámaly ledy
Události z podzimu roku 1989 měly svoji zvláštní podobu ve městech a na vesnicích. Zatímco ve městech byl již patrný „společenský neklid“, na vesnicích a v menších městech se jelo sice po starém, ale ve vzduchu bylo cítit takové zvláštní napětí.
Naším průvodcem po dvacet let staré historii naší obce nám bude opět Božický zpravodaj. Události kolem 17.listopadu 1989 (před i po) jsou zachyceny ve zprávách o činnosti obecních orgánů. Dne 9.11.1989 se sešlo zastupitelstvo a poté se na pěti schůzích sešla Rada obce. Na své 1.schůzi dne 23.11.1989 se zabývala vyhodnocením směn Národní fronty (hlavně dostavbou smuteční síně na hřbitově), zajištěním účasti na výročních schůzích společenských organizací a hodnocením proběhlého zasedání zastupitelstva 9.11. Zaujala mě poznámka, že nedostatkem zasedání bylo, že včas nepřijel autobus, který svážel poslance a občany z Borotic a Čejkovic. Na 2.schůzi Rady obce 14.12.1989 (to už v republice nastoupila Čalfova vláda) bylo hlavním bodem programu seznámení s plněním zemědělské výroby v OSEVĚ. 3.schůze Rady obce se věnovala inventarizaci za rok 1989 a hodnocením skládání účtů poslanců. Vyloženě přelomovou se stala až 4.schůze Rady obce 25.1.1990, které se poprvé v historii zúčastnili i zástupci OF a s připomínkami zde vystoupil mluvčí OF Miroslav Rezek. Obsah 5.schůze rady zapsán není. Poté se 8.2.1990 konalo 20.zasedání zastupitelstva. Závažné byly dvě události. Zastupitelstvo kooptovalo do funkce člena Rady obce poslance p. Ing. Zdeňka Čurdu a poslankyni pí Jaroslavu Fojtíkovou. Tou druhou událostí bylo vystoupení mluvčího OF p.M. Rezka.
Ve schváleném usnesení zastupitelstva bylo v bodě č. 6 přijato: „Schvaluje § 4 čl. 2 jednacího řádu na následující znění: Schůze rady jsou neveřejné. Pravidelně se jich zúčastňují členové rady, členové OF Božice, zástupce OV Čejkovice. Dále se zúčastňují ti, kdo předkládají radě materiály k projednání.“ Škoda, že na to současná rada už dávno zapomněla.
Následující schůze Rady obce 15.2.1990 se zabývala především připomínkami, které na zastupitelstvu přednesl mluvčí OF M. Rezek. Jednotlivé body si můžete přečíst na jedné z fotografií. Jak se je podařilo za 20 let splnit, posuďte sami.


Připravuje Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.