znak Božic
 Co se děje...
Blahopřání
S blahopřáním k významnému životnímu jubileu - 75 let - bývalého dlouholetého starosty a současného místostarosty ing. Zdeňka Čurdy se připojují členové Klubu zastupitelů Pro Božice.