znak Božic
 Co se děje...
Vodné a stočné se zvedá o desetikorunu
Dne 18.12.2007 jsem se jako zástupce obce Božice zúčastnil zasedáni valné hromady Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
K mému překvapení se zasedání zúčastnilo jen 29 zástupců obcí z celkového počtu 72 členů svazku. Ostatní zřejmě nepovažovali za důležité přijít na jednání, kde se jednalo o dosti podstatném zdražení vodného a stočného na příští rok. Pro nedostatek zástupců byla valná hromada přerušena a po 15 minutách byla zahájena mimořádná valná hromada (dle regulí svazku).
Vodné pro naše obce bude pro příští rok v ceně 29.05 Kč s DPH (nárůst o 17 %), stočné 25.40 Kč s DPH (22.6 %), celková částka se tak vyšplhá na rekordních 54.45 Kč. Takto vysoké zdražení bylo zdůvodněno především nutností vytvoření rezervních fondů na opravy vodovodů a kanalizací. Dalším nárůstem prošla také částka na mzdy pracovníků svazku (nárůst o 12 %). Dále musím upozornit na částku 179 400 Kč, kterou jako každoročně musí naše obec poukázat na účet svazku. Jedná se o splátku spolufinancování stavby společného vodovodu do Velkého Karlova, Hevlína, Dyjákovic a Hrádku.
Pro mě byl a stále je tento závazek dosti nepochopitelný (pro naši obec nemá žádný přínos). Bohužel to bylo schváleno minulým zastupitelstvem, a tak nám nezbývá než každoročně platit. Dokážu si představit smysluplnější utracení této částky.

Karel Hala, zastupitel obce

Vodné a stočné podraží