znak Božic
 Co se děje...
Něco o Břežanské
Jednou za čas je vhodné podívat se, jak si vede společný podnik dnes již jen obcí Borotice, Božice, Čejkovice a Pravice – tedy Břežanská dopravní společnost s r.o. (dále jen „společnost“). Společníky bývaly i obce Břežany a Mackovice, ale ty své podíly chtěly prodat, což jim, v souladu se zákonem, umožněno být nemuselo a také jim to společníci neumožnili.

Společníci (čtyři zbylé obce) však nechtěli podíly ani odkoupit za nabízenou tržní cenu (Bítešskou dopravní společností bylo nabízeno za 1/6 společnosti 750 000 Kč). Odpor dvou obcí byl dostatečný k tomu, aby znesnadňoval jednání valných hromad a celkově atmosféra ve společnosti tím byla značně ovlivněna. Proto ostatní obce chtěly účast obcí Břežany a Mackovice ukončit.

Zákon umožňuje dohodu o ukončení účasti (§149 ObchZ). V tomto případě přechází obchodní podíl na společnost. Odcházející společníci mají právo na vypořádací podíl. Až potud se přesně tohle v průběhu roku 2007 odehrálo. Jenže přišla řeč na výši vypořádacího podílu. Ten se určuje z účetní uzávěrky nebo posudkem znalce, který hodnotí čistý obchodní majetek (§61 ObchZ). Vzhledem k zadlužení společnosti by oba výpočty byly záporné. Jediné, co tuto společnost dostávalo do černých čísel, byl potenciál budoucích příjmů, který však nejde ohodnotit v čistém obchodním majetku. Ustanovení §61 není v Obchodním zákoníku náhodou, má zabránit poškození věřitele (v českém žargonu se vžil název „tunel“).

Valná hromada však §61 ObchZ ignorovala a dohodla se na 750 000 Kč jako hodnotě vypořádacího podílu – přesně ve výši těch peněz, které nabídla Bítešská dopravní společnost. Dohromady bylo ze společnosti odčerpáno 1 500 000 Kč (pro obce Břežany a Mackovice).

Jakmile přešly podíly odcházejících obcí na společnost, byly ve hře tři varianty – buď se podíly odejitých obcí rozpustí v podílech ostatních, ale ostatní musí nominální navýšení svých podílů zaplatit, společnost může volné podíly prodat se svolením valné hromady, nebo může snížit základní kapitál. Hodnota jednoho podílu činila 150 000 Kč, společnost měla k dispozici dva podíly (tedy 300 000 Kč). Takže by se základní kapitál snížil na 600 000 Kč. Byla vybrána první varianta, tedy že obce navýší nominální hodnotu svých podílů, aby zůstala výše základního kapitálu 900 000 Kč. Tato operace byla provedena na jaře 2008 a zapsána 5.5.2008, ale bez schválení zastupitelstva obce, které přišlo až 5.6.2008. Radnici názor zastupitelstva, které o tom mělo rozhodnout předem, vůbec nezajímal. Možná i proto, že tam má radnice většinu, nemusí se stran zastupitelstva ničeho obávat.

Krátké shrnutí toho, co se stalo. Společnost koupila (vypořádací) podíly za 1 500 000 Kč a prodala (převzetí podílů zbývajícími společníky v poměru jejich stávajících podílů) za 300 000 Kč. Společnost přišla o 1 200 000 Kč, jen radnice měla klid od otravných sousedů. Obce Břežany a Mackovice si nemohou stěžovat, ty své peníze dostaly. Borotice, Božice, Čejkovice a Pravice přišly o relativně nízké částky – každá o 75 000 Kč. Kdo skutečně prohrál je Břežanská dopravní společnost s r.o., která kvůli politickým půtkám přišla o více než milion, který se mohl investovat mnohem lépe.

V této řadě překročení zákona je však jeden orgán, který měl konat, ale nekonal – dozorčí rada. Proč by konal? Zástupci Břežan a Mackovic přeci nepůjdou proti - pro jejich obce - výhodnému obchodu. Božičtí zástupci však konat měli. Jak Josef Leisser, tak Růžena Baráková sedí nejen v dozorčí radě BDS, ale i v radě obce.

I po více než roce, co Břežany a Mackovice nejsou společníky BDS, jsou jejich zástupci ještě stále členy(!) dozorčí rady společnosti. Schází se ten orgán vůbec?

Kdyby jednotliví zástupci společníků společnosti nebyli politici (i komunální politik je politik), ale obchodníci, nikdy by nedopustili okrást svůj projekt. Co by se stalo, kdyby podíl Břežan a Mackovic koupila Bítešská dopravní společnost? Vůbec nic! Bítešská by společnost stejně většinově nekontrolovala, nikdo by nepřišel o místa, společnost by měla svůj milion, Břežany a Mackovice své statisíce a zbytek společníků by si udržel své desetitisíce.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Pavel Nevrkla