znak Božic
 Co se děje...
Pohled odjinud: Proč volit jinak
Volby do parlamentu skončily, a jestli dopadly dobře nebo špatně, ukáže čas. Jeden nejmenovaný politik byl na mnoha místech na plakátě, který hlásal, že budeme regulovat ceny energií a vodného a stočného. K cenám energií bych chtěl dodat, že jsou regulovány neustále, máme dokonce na to zřízen celý úřad. A dle mého názoru především díky regulacím ceny energií neustále rostou. Např. cena elektrické energie se skládá ze tří složek: ceny za přenos, ostatní služby (včetně podpory obnovitelných zdrojů – letos 16 haléřů z každé kWh, zvyšuje především fotovoltaika), cenu za přenos a ostatní služby stanovuje energetický regulační úřad, jsou tedy regulovány. Třetí složkou je cena za silovou energii – tato není regulována. A zde si každý může vybrat dodavatele podle ceny. Obdobná situace je i u plynu. Naše obec má vybrány jiné dodavatele než JMP a E-ON. A samozřejmě jsme ušetřili. Např. silovou elektrickou energii nakupujeme za ceny, které byly v roce 2006, ale vzhledem k tomu, že další dvě regulované složky se zvýšili, velká úspora to není, ovšem pokud bychom neměli jiné dodavatele, platili bychom ještě víc.
Daleko více mě však zaujalo, že chtějí regulovat a snižovat ceny vodného a stočného. Tyto ceny jsou také určitým způsobem regulovány, ale hlavně stanovení jejich výše záleží na obcích a městech, které většinou vlastní nebo alespoň vybudovaly a financovaly vodárenská zařízení. Pokud spočítám přímé náklady v naší obci na vodné a stočné, tj. pouze na provoz, bez nějakých režijních nákladů, jsou tyto náklady na 1 m3 pitné vody 8,00 Kč a na vyčištění 1 m3 odpadní vody 14,20 Kč. Pokud započítáme také ztráty ve vodovodním řadu a technologickou vodu (např. praní filtru, odkalování, čištění apod.), náklady na 1 m3 pitné vody činí 9,70 Kč. Pokud naši občané platí 30,00 Kč za vodné a stočné včetně DPH, jsou to vlastně provozní náklady. Další složkou ceny jsou náklady na pořízení vodovodu a kanalizace. Tyto náklady by se měly do ceny promítnout v odpisech vybudovaného zařízení, činily by asi 30,00 Kč na 1 m3 vodného a stočného, tudíž reálná cena je asi 60,00 Kč za 1 m3.
Měli bychom mít cenu zhruba stejnou, jaká je v obcích, které jsou ve svazku vodovodů a kanalizací. Je zde ovšem podstatný rozdíl! Pokud by se naše obec rozhodla zvýšit vodné a stočné na cenu 60,00 Kč, zůstalo by naší obci z každého kubíku 30,00 Kč, tj. je asi 1 mil. Kč ročně, které bychom mohli využít pro naši obec. Ovšem obce ve svazku vodovodů a kanalizací tyto peníze nedostanou, přestože stejně jako my pořídily vše z vlastních peněz, dotací a půjček, které také musí splácet. Myslím si, že obce si měly vodovody a kanalizace nechat, a pokud je nechtěly samy provozovat, mohly si najmout provozovatele, což by bylo pro obce výhodnější.
Naše obec tato zařízení neměla, ale podařilo se nám je vybudovat. Vodovod nám slouží 10 let a ČOV už 8 let, kanalizace byla dobudována ve dvou etapách. Buďme rádi, že toto zařízení máme (i když budeme splácet úvěr do roku 2021) a že se o jeho provozu a hlavně o cenách můžeme rozhodovat sami v naší obci.


Josef Rebenda, starosta obce Břežany
Publikováno se souhlasem autora.


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky