znak Božic
 Co se děje...
Jedna paní povídala...
... že kvůli interpelaci jednoho člena božického zastupitelstva na posledním jednání 13.09.2007 se božická radnice nepustila do avizovaného budování improvizovaného chodníku k nádraží kolem novostaveb naproti Donátovi.
    Mělo jít o využití odfrézovaného asfaltu z Hevlínska. Připomínka pana zastupitele se týkala možnosti položit nejdříve kolem tohoto provizorního chodníku obrubníky a pak teprve navést zmíněný asfaltový materiál. V žádném případě nezněla tak, že by se chodník neměl budovat.
    Někomu se však náramně hodilo svést na někoho nechuť udělat nejen pro obyvatele dotčených domků, ale i pro chodce jdoucí k (z) nádraží bezpečnější a důstojnější komunikaci. Nyní, když už se nám počasí pokazilo, to asi bude problematické. A tak všichni, kteří zde bydlí, i ti, kteří zde chodí, budou i nadále uskakovat na krajnici před hustě projíždějícími vozidly.
(lan)