znak Božic
 Co se děje...
Božická zákoutí: Sv.Donát – jeden ze symbolů obce
Třebaže socha sv. Donáta nepatří ani k nejstarším, ani k nejcennějším sochám nacházejících se na katastru naší obce, přesto se právem řadí k jednomu ze známých a obecně respektovaných symbolů obce.
Sochu sv. Donáta, ochránce polních plodin a patrona vinařů, nechal postavit na svých pozemcích bývalý božický starosta Josef Rühringer v roce 1908. Na podstavci po bocích sochy, jež má charakter mytologického řeckého reka, s atributy je v kameni vytesán vlnící se pšeničný lán (zprava) a vinná réva s hrozny (zleva). Podle původního zachovalého popisu byly nad nimi rozloženy žehnající a chránící ruce svatého Donáta. Když byla velká sucha nebo naopak nastalo období dlouhotrvajících dešťů, pořádaly se zde do roku 1945 prosebné pobožnosti za zdar úrody na polích. Svědčí o tom i německy psaná prosba na podstavci: Svatý Donáte, pros za nás.
O původu sochy se vedou již dávné diskuze. Podle nejpravděpodobnější verze ji tehdejší pan starosta nechal přivézt z jednoho z vídeňských hřbitovů. Taky osud sochy nebyl nikterak jednoduchý a kdyby mohla mluvit, asi bychom zírali, co všechno pamatuje. Tak třeba v podvečer dne 3.prosince 1938 se u sv.Donáta rozhořel ohromný táborový oheň, k němuž směřoval pochod asi 900 německých občanů Božic a Křídlovic, který předtím prošel oběma vesnicemi. Tento „pochodňový průvod“ se konal v předvečer plebiscitu (lidového hlasování), jež mělo potvrdit připojení Božic a Křídlovic k hitlerovskému Německu. Referendum, které se konalo následující den – 4.12.1938 – skutečně potvrdilo, že 99% německých obyvatel hlasovalo pro připojení k Německu. Že většina těchto původně nadšených stoupenců připojení Sudet k Říši během války „vychladla“, svědčí záznamy a vzpomínky tehdejších obyvatel. Společenský život utichl, neboť většina bojeschopných mužů německé národnosti musela po vypuknutí války (1.9.1939) narukovat do armády. Práci v hospodářstvích tak zajišťovaly ženy, děti a staří lidé. Na pomoc pak dostali válečné zajatce z Jugoslávie, Polska a ukrajinské dívky. Ti všichni byli umístěni v prostorách Pavlíkovy sýpky na hlavní božické křižovatce. Z domů postupně mizely – zvláště po Stalingradu - symboly nacistické tzv. Třetí říše ...
Taky socha sama se stala několikrát terčem útoků vandalů. Naposledy tuším v roce 2001 nebo 2002, kdy byla uražena a ukradena hlava sv. Donáta. Již při tehdejší opravě se velice diskutovalo o tom, jak celou sochu a její okolí upravit. Bohužel – tak jako v řadě jiných (a důležitějších) věcí – skutek utek. Tak tedy až letos se snad dočkáme důkladné opravy a důstojné úpravy celého pahorku, na němž se sv. Donát nachází. Měl by být doplněn nápis na podstavci, opraven nízký ozdobný kovový plůtek, ořezány větve stromů a odstraněn rezavý nevzhledný drátěný plot kolem. O pravidelné údržbě a sečení trávy kolem sochy nepochybuji, to beru jako samozřejmost.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.