znak Božic
 Co se děje...
Nepřežilo se sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko?
Dne 15.července se konalo jednání valné hromady svazku Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. Již mě ani nepřekvapilo, že se na tuto akci nedostavil dostatečný počet zástupců obcí, a tak se opět konala mimořádná valná hromada. Ze 72 členů se dostavilo jen 35 a teprve po půl hodině se mohlo začít.
Musím se přiznat, že mně již také připadá chození na tyto schůze jako zbytečná ztráta času. Jak jsem minule psal, každá obec má různý počet hlasů, a tak zde bylo 78 hlasů, přičemž město Znojmo má 36 hlasů. Pro jakýkoli návrh tak Znojmu stačí 4 spřátelené hlasy a může si odhlasovat, co chce.
Na programu zasedání bylo projednání pravidel pro poskytování návratných bezúročných půjček na investiční akce. Dalším bodem byla zpráva revizní komise, která zpochybnila odvolání starého představenstva a volby nového. Tak teď ani nevím, kdo je vlastně v představenstvu, ale ono to až tak důležité není.
Můj názor stále je, že toto sdružení se již přežilo a mělo by být nahrazeno jiným způsobem hospodaření s vodou (například sdružením několika obcí). Stále mně totiž nikdo nevysvětlil, jak je možné, že voda v tomto svazku je nejdražší ze všech obcí na okrese. Argument, že jiné obce tuto vodu dotují, mně připadá jako zcestný, vždyť naše obec také musí veškeré větší investice platit ze svého rozpočtu.
Znovu taky musím připomenout milion korun, který máme možnost proinvestovat na kanalizaci, ale naší radnici to připadá jako příliš malá akce, a tak se nám bude dál inflací tato částka znehodnocovat.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Karel Hala
(zatím ještě zástupce obce ve sdružení VaK Znojemsko)