znak Božic
 Co se děje...
Zasedání ZO aneb O tom, jak jsme (se) počítali
Ani 15.zasedání zastupitelstva obce konané 19.2.2009 nevybočilo ze zajetých kolejí tohoto volebního období.
Podle programu nemělo být na pořadu jednání nic kontroverzního, ale jak už to tak u nás chodí, v rámci informací z jednání rady obce přednesl pan starosta návrh na navýšení odměn. Dokonce – jak uvedl – radě naší obce bylo málo navýšení o 4%, a tak radní navrhli navýšit odměny o 5% s platností od 1.3.2009. V praxi to znamená, že k navýšení platu starosty (to neschvalujeme, to je dané zákonem) se měla zvýšit měsíční odměna místostarosty na 13 200 Kč, členů rady obce na 2 100 Kč, předsedů komisí na 840 Kč a nás ostatních řadových zastupitelů na celých 280 Kč. K návrhu se nediskutovalo.
Pak přišla ona kouzelná chvíle, kdy předseda návrhové komise dr. Leisser četl jednotlivé body usnesení a dostal se až k bodu Navýšení odměn členům: kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování? Ruce vylétly nahoru při každém dotazu. Protože však sedíme tak, jak sedíme a pořádně na sebe nevidíme, závisí vše na předsedovi návrhové komise, který stojí a sčítá hlasy a na starostovi, který sedí v čele stolu a má přehled. Tak prý byl podle dr. Leissera návrh schválen. Nějak se nám to s Karlem Halou nezdálo: „Co má pan Nevrkla?“ otázal se pan starosta, když viděl, že je u stolu nějak rušno. „Nějak se nám to, pane starosto, nezdá!“ „Tak budeme hlasovat znovu,“ rozhodl starosta. Dr. Leisser opakovaně přečetl návrh, o kolik se mají navýšit měsíční odměny, a pak se ptal a počítal (nejen on!). „Kdo je pro“ – a šlo to: Klíč, Čurda, Růžena Baráková, Josef Leisser, Fila, Hnízdilová, Solař a – nikdo! „Kdo je proti“ – Hala, Nevrkla, Fojtíková, Jaromír Leisser, Kudlička a Vařák. „Zdržel se“ – Ivan Hudec. Omluvená ze schůze byla Svatava Baráková. Návrh tak nebyl schválen! Ptáte se proč, když to bylo 7:6:1? Ze zákona vyplývá, že návrh je schválen, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina zvolených členů zastupitelstva (nikoliv přítomných), a to je v našem případě vždycky číslo 8!
Možná si říkáte: No a co je na tom divného, že jste hlasovali dvakrát? Odpovídám jasně: Divné je to, že jsme stejným způsobem hlasovali i poprvé, kdy předseda návrhové komise konstatoval, že návrh byl schválen. Kdybychom se neozvali a hlasování nezpochybnili, tak platilo nepravdivé konstatování pana předsedy.

A za druhé: Jsme přesvědčeni, že předložený návrh na zvýšení odměn je za současné situace nemravný. Ale to by si měli uvědomit především ti, kteří se ho odvažují vůbec podat.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Mgr. Ladislav Nevrkla, člen zastupitelstva