znak Božic
 Co se děje...
Fašank: Z Hoštic až na Havaj
Hodně přes 400 návštěvníků letošního božického fašanku zaplnilo sál božického kulturáku do posledního místečka. Všichni s napětím čekali na hlavní hřeby večera včetně tradičního půlnočního překvapení.
Rej masek tentokrát ovládly Hoštice! Tedy všechny nám důvěrně známé postavy z Troškových komedií Slunce, seno, ... . Režii toho velmi zdařilého představení měla nápaditá Kolonka vedená neúnavnou, starostlivou „všeumělkyní“ Janou! Když potom „hoštické“ a božické ženské vysekly nefalšovaný kankán, bouřil sál zaslouženými ovacemi. Půlnoční překvapení bylo zpočátku pečlivě skryté pod šedivou plachtou. Jakmile se však odhalila nádherně vypracovaná osmahlá těla „havajských tanečníků“, bouře nadšení znovu ovládla celý kulturák a nevázané veselí podporované výbornou kapelou Codex Karla Michalčíka nebralo konce.
„Smuteční průvod“ obkroužil za zvuku „padlých revolucionářů“ několikrát sál, aby se nakonec všichni důstojně rozloučili s letošním zimním obdobím zábav a plesů a až do příštího roku symbolicky „pochovali basu“.
Hasičům je třeba složit velikánskou poklonu a smeknout klobouk před jejich nápady, obětavostí a nadšením. Tak díky, stálo to opět za to!


Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 

Božický fašank 2010
Vhodné sledovat se zapnutým zvukem
Autor: Pavel Nevrkla
 

Božický fašank 2010 - masky nesestříhané
Vhodné sledovat se zapnutým zvukem
Autor: Pavel Nevrkla

Foto autora