znak Božic
 Co se děje...
Světlana 42: Hlubší bádání o Světlaně
Na to, že si události z přelomu 40. a 50. let zaslouží daleko důkladnější, systematičtější a hlubší probádání, jsem v tomto seriálu již několikrát poukázal. Rovněž tak jsem upozornil na to, že kniha J. Pospíšila Hyeny v akci obsahuje sice značné množství historických materiálů, jež se týkají největší odbojové skupiny oné doby známé pod názvem Světlana, ale k řadě interpretací autora se stavím kriticky. Stejně problematické jsou ovšem často i vzpomínky božických pamětníků (v té době mladých lidí), kteří jednoduše neměli možnost mít komplexnější informace o událostech, které se jich samotných přímo netýkaly. Své o událostech mohly vědět rodiny obětí světlanářských (a podobných) procesů. Ovšem opět je zde nebezpečí osobních pohledů a emotivnějších závěrů, neboť procesy se nedotkly pouze konkrétních účastníků odboje, ale důsledky velmi tvrdě pocítily i jejich rodiny.
Proto stále volám po konstruktivním a nezaujatém pohledu na tyto události. Jak se zdá, začíná svítat na lepší časy. V uplynulém týdnu byl zvolen novým ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů moravský historik Jiří Pernes. Jeho rozhovor pro sobotní přílohu Lidových novin dává naději, že by se do Ústavu mohli vrátit někteří renomovaní historici (např. P. Blažek, P. Koura, T. Bursík a P. Tomek) a že se konečně Ústav začne věnovat dvěma velkým dodnes spolehlivě neosvětleným případům, kterými jsou Případ Světlana a Případ Babice. V obou těchto kauzách figuruje jako významný faktor událostí desítkami mýtů opředená Státní bezpečnost (StB) a její spolupracovníci. A právě míra podílu účasti StB v těchto případech je dosud nedostatečně odhalená a odborně zpracovaná.
Na dotaz redaktora LN Petra Zídka ke Světlaně odpověděl Jiří Pernes následovně.

Dotaz LN: Před několika lety jste vypracoval posudek v jedné kauze, kde tyto dokumenty (materiály StB, pozn. –lan-) hrají roli. Jde o případ Antonína Slabíka, který byl nařčen amatérským historikem Jaroslavem Pospíšilem, že jako agent StB v odbojové skupině Světlana přivedl několik lidí na šibenici. Vdova po Slabíkovi autora knihy Hyeny v akci (J. Pospíšila) zažalovala a vy jste jej (J. Pospíšila) podpořil posudkem, v němž jako argument jeho tvrzení citujete z výslechových protokolů StB z 50. let. Z toho by se dalo usuzovat, že dokumentům tajné bezpečnosti věříte.

Odpověď J. Pernese: V tomto případě nešlo o jeden dva dokumenty, ale o mnoho výpovědí různých lidí. Navíc existují i další indicie, které svědčí o tom, že Antonín Slabík s StB skutečně spolupracoval. Měl jsem nicméně k dispozici jen omezené množství dokumentů.
Myslím, že právě tento
(„Případ Světlana“, pozn. –lan-) by si zasloužil hlubší probádání, stejně jako třeba případ Babice, který nebyl dodnes spolehlivě osvětlen.

Budu bedlivě sledovat kroky ÚSTR pod novým vedením J. Pernese, zda skutečně nakročí dobrým směrem.

P. S. Stanovisko k poslednímu návrhu Rady obce Božice k pamětní desce Světlaně obdrží starosta naší obce do konce měsíce února 2010.


Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.