znak Božic
 Co se děje...
Paseka v údolí Lásky
   Desítky vzrostlých stromů vzaly v nedávných dnech za své v lesním porostu v údolí Lásky (od Kroutilových k prvnímu rybníku). Viníkem však nebyla ani vichřice, ani orkán, ale obecní orgán.
    Se souhlasem rady obce byly tyto stromy pokáceny a prodány najatou firmou zcela legálně!!! Prapodivný spěch s těžbou vzbuzuje mezi občany oprávněný údiv. Možná aspoň někteří zajásali, neboť si mohli odvést zbytky pokácených stromů a větví.
    Více se občané i členové zastupitelstva (sic!) asi dozví na nejbližším zasedání zastupitelstva. Doufáme, že se dozvíme!