znak Božic
 Co se děje...
Mokřad č. 1 konečně vyřešen
Na 15. zasedání zastupitelstva obce byl konečně uzavřen nekonečný příběh mokřadu č. 1 pod lesoparkem. Vybudování tohoto mokřadu před desetiletím nebylo totiž úplně „košer“ a řada vlastníků pozemků čekala až do dnešních dnů na spravedlivé řešení. Toho se jim dostalo nyní, kdy jim byly nabídnuty adekvátní náhradní (dosud obecní) pozemky. Jedná se o část pozemků na polích za Donátem, kde měla ještě před časem podle plánů naší radnice vyrůst fotovoltaická elektrárna. Spokojeni tak mohou být všichni: vlastníci pozemků, že konečně dostali náhradu, obec, že odstranila vlastnickou překážku na mokřadech, a obyvatelé nových domů k nádraží, kteří se již nemusí obávat, že jim před okny vyroste nějaký průmyslový objekt.
Druhou důležitou záležitostí, kterou zastupitelstvo schválilo, je narovnání majetkového problému s Mgr. Pavlovovou kolem jednoho vinného sklepa u Borotic. Za dvojí prodej obec nyní něco zaplatí, ale aspoň se zbaví nepříjemnosti, k níž v průběhu let neúmyslně došlo.
Vyjádřili jsme též souhlas s podpisem smlouvy se Správou a údržbou silnic (SÚS) na opravu mostu v Údolí lásky a s ním spojeného vybudování části chodníku před Kroutilovým (od „antoníčka“ podél silnice přes nově rekonstruovaný most a ještě kousek za něj). Zbývající část chodníku od obce i k nádraží bude muset jednou vybudovat obec ve své režii.
Vzali jsme na vědomí jednání se SÚS a Policií ČR, která se týkají připravovaného kruhového objezdu na křižovatce u sýpky. Kéž by jednání pokračovala co nejrychleji. Firma ing. arch. Jaroslava Poláčka dostala za úkol zpracovat zástavbovou studii na dalších 40 rodinných domků za DPS (směrem k větrolamu podél panelky za hřbitovem). Počítá se s opravami obecních sakrálních památek: kapličky se zvoničkou na Gottwaldově náměstí (název pořád nebyl zrušen) a sochy sv. Donáta, položením umělého povrchu hřiště za školou (za 300 000 Kč) a zřízením Czech Pointu. Na VPP podává obec žádost na 7 pracovníků, a to od 1.3.2009. Do nové dozorčí rady BDS byl schválen Ing. Miroslav Klíč, starosta obce, místo dosavadních zástupců obce dr. Leissera a dr. Barákové.
Biskupství brněnské souhlasí s pronájmem farské zahrady obci na zřízení klidové zóny (s prvky dětského hřiště a posezení) a současně vyzývá obec k jednání s Petrem Lobpreisem, který žádá o pronájem fary. Jednání pod patronací správce božické farnosti Mgr. Petra Bartoňka jsme posvětili.
Závěr tvořily informace o dotacích roku 2008 a plánu dotací na rok 2009. Žádat se bude mj. znovu na budování obecního sklepa na tzv. Dubově zahradě a zateplení budovy školy a I. mateřské školy. S údržbou a modernizaci ostatních obecních budov se bohužel nepočítá.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 26.3.2009 a bude se na něm schvalovat rozpočet.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Ladislav Nevrkla