znak Božic
 Co se děje...
Božické osmičky – Modernizace božické Prefy v roce 1968
Jedním z podniků, které jsou spjaty s naší obcí, je provoz společnosti Prefa Brno, a.s.

Historie závodu sahá hluboko do dob první republiky. Tehdy zde v roce 1922 byla postavena v blízkosti železniční stanice Božice – Jaroslavice továrna na výrobu cementového zboží stavitele Otta z Hostěradic. Mezi výrovky Cementárny a vápenky Ott a spol. patřila střešní krytina, skruže do studní, drenážní trubky pro meliorace, zahradní výrobky všeho druhu i bílé cihly. Právě z cihel této cementárny byly stavěny selské domy v české kolonii v roce 1927. Také zde byly strojově tkány rákosové rohože z rákosu dováženého z Maďarska. Pohon strojů zajišťoval velký dieselový motor. V roce 1940 byl provoz zastaven a na přelomu válečných let 1942/1943 byla továrna zrušena.

V místech této bývalé továrny (nacházející se mimochodem na katastrech Božic a Šanova ) se v roce 1957 začala budovat provozovna n.p. Prefa Brno zaměřená na výrobu cementových panelů a železobetonových prefabrikátů. Postupně zde nacházelo pracovní příležitost 20 – 59 pracovníků (údaje jsou z let 1965 a 1977).

V roce 1967 bylo započato s rozsáhlým rozšiřováním a výstavbou moderní provozovny, včetně vybudování kryté haly, vlečky, jeřábové dráhy a nového italského zařízení na výrobu chodníkových betonových dlaždic a na výrobu cementových a železobetonových výrobků, např. silničních panelů.

Ve Znojemsku č. 2/1968 z 10.01.1968 k tomu tehdejší vedoucí Antonín Diviš píše v článku Novinky ze stavby Prefy v Božicích. V pátek 5.1.1968 (jen tak na okraj: Právě v tento den byl zvolen do čela komunistické strany Alexandr Dubček a vlastně tím začal tzv. obrodný proces nazvaný později pražské jaro.) ukončili montéři firmy CHIESA z Milána první část prací na montáži a úpravách lisu pro výrobu dlaždic. Do Božic se vrátí až koncem ledna 1968. Vyzkoušeli jsme již také ROBOTA, výrobek mnichovské firmy BAUER, který u lisu automaticky odebírá dlaždice. Božická výrobna se po uvedení do provozu v 1. čtvrtletí roku zařadí mezi nejmodernější a nejvýkonnější provozy tohoto druhu v celé republice.

V 70. a 80. letech byl vedoucím provozu Josef Cabák (kdysi také vynikající božický fotbalista – viz seriál Po stopách božické kopané).. V roce 1985 přešel božický provoz pod závod v Mor. Krumlově.

Po roce 1989 dochází načas k výraznému útlumu výroby, objevuje se nejen konkurence (závod Germo Trading Ltd. postavený během jednoho roku 1992 v nové průmyslové zóně za nádražím), ale i snaha majitele závod prodat. S menším počtem zaměstnanců však byl chod zastaralé provozovny udržován (vyráběla se např. chodníková dlažba, vegetační tvárnice a zahradní obrubníky).

Změna přichází právě v roce 1992.

Akciová společnost Prefa Brno a.s. byla založena dne 5. května 1992 z části dřívějšího podniku Prefa n.p. Brno. Tento podnik vznikl v roce 1951 a postupně byla do jeho struktury začleněna většina výroben betonových stavebních dílců v Jihomoravském kraji. Závody, které tvoří současnou akciovou společnost, byly vybudovány v 50. a 60. letech a jejich činnost byla zaměřena zejména na výrobu betonového zboží (dlažba, trouby, šachty), dílce pro montované skeletové konstrukce a dílce pro stropní a střešní konstrukce.

Prefa Brno a.s. si ponechala tento původní výrobní program, který v posledních letech významně rozšířila a přizpůsobila potřebám současného stavebnictví.

V roce 1998 zahájil činnost nový výrobní závod zaměřený na výrobu kompozitních profilů a výrobků z těchto profilů, který se postupně transformoval na dceřinou společnost PREFA KOMPOZITY, a.s.

Prefa Brno a.s.- provoz Božice

Provoz Božice je zaměřen na betonové dlažby, obrubníky a lícové zdící tvarovky.

Především díky modernizaci provozu v letech 1967 – 1968 a současné výrazné změně je jasné, že o výrobu betonového zboží v Božicích nemusíme mít žádné obavy.

Nový moderní vzhled dokládají i aktuální fotografie.

Zpracoval Mgr. Ladislav Nevrkla


 

 

 

 
Z bílých cihel cementárny Ott a spol. byl v 30. letech postaven tento rodinný dům.