znak Božic
 Co se děje...
Povolební vyjednávání.
   V rámci povolebního vyjednávání se uskutečnily čtyři schůzky zvolených členů zastupitelstva obce.
   První schůzky 22.10. se zúčastnilo všech 8 členů. Projednávaly se návrhy na obsazení funkcí starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů výborů. Byli navrženi dva kandidáti na funkci starosty, jeden s podporou dvou dalších členů koalice, druhý s podporou dalších čtyř členů.
   Druhá schůzka se uskutečnila 29.10. za účasti 7 členů (chyběl dr. Fila). Byly předneseny a vyhodnoceny výsledky rozhovorů a jednání, ke kterým došlo v průběhu týdne. K dohodě na společném návrhu nedošlo.
   Třetí schůzka se konala 31.10. za účasti 5 členů. Z pracovních důvodů se omluvil ing. Leisser, dále se omluvili dr. Leisser a ing. Klíč. Bylo konstatováno, že ing. Klíč akceptoval nabídku na funkci starosty s podporou 7 členů zastupitelstva z dalších volebních stran. Následující den se rozhodl Karel Hala přijmout nabídku zbývajících členů koalice a kandidovat na funkci starosty obce.
   Čtvrtá schůzka se konala 2.11. za účasti 5 členů (pozváni nebyli dr. Leisser, ing. Klíč a dr. Fila). Byla projednána strategie zbývajících členů k volbám orgánů obce.