znak Božic
 Co se děje...
K věci: Hasiči musí modernizovat
Byť jsem byl od svých patnácti let hasičem, už více než pětadvacet let jsem „pouze“ příznivcem. A tak znám spíše historii hasičského hnutí (i díky tomu, že jsem zpracovával několik brožur pro hasičské sbory v několika obcích Znojemska), než tu nejžhavější realitu, zvláště pokud se jedná o hasičskou techniku.
Přesto si dovolím tvrdit, že současný stav hasičstva v Božicích se ocitl na půli cesty, možná vkročil už do té druhé poloviny. Díky tomu, že se u nás zněkolikanásobil zájem o hasičskou činnost, a to jak tu ryze odbornou, tak zvlášť o tu sportovní i kulturní, stouplo i všeobecné povědomí o našich hasičích.
Nová hasičská zbrojnice a přilehlý areál jsou dobrou základnou, část bývalého závodiště AVZO, kterou mají hasiči v užívání (nevím, jestli je podepsaná smlouva o zápůjčce nebo užívání, vedení obce nás zastupitele zatím o ničem takovém neinformovalo), je rovněž vhodným zázemím pro přípravu i tréninky, ale též pro oddech, sport a zábavu. Obec zařídila elektrickou přípojku a podpořila záměry hasičů na využití tohoto areálu. Věřím, že v krátkém čase bude definitivně celý areál „přiklepnut“ hasičům a že nesmyslné plány na „symbiózu“ hasičů a nějakého průmyslového podnikatele (třeba stáčírny kvalitních vod, jak o tom desetiletí sní bývalý starosta obce) vezmou za své. Stará kovárna a bývalý autodrom patří hasičům, to je fakt, který by měl být stvrzen řádnými smlouvami, které žádná libovůle nezmění ze dne na den, jako se to stalo pořadatelům závodů plecháčů a motokrosů.

Nejžhavějším problémem současnosti – zatím z obecního pohledu řešený okrajově – je modernizace a rozšíření vybavení hasičskou technikou. Zastaralé mašiny neodpovídají současným požadavkům a ukazuje se, že je potřeba mít dvě kvalitní stříkačky. Taky nevím, jak dopadla snaha o nové hasičské vozidlo vyřazené od profesionálů. Zeptám se na zastupitelstvu.
Mít v obci hasiče je nezbytné, mít v obci hasiče je dobré, mít v obci hasiče znamená, mít v obecním rozpočtu (nebo v připravovaných žádostech o dotace) trvale potřebné finance. Na sportu, mládeži a kultuře šetřit nelze. Šetřit se musí jinde. Třeba na megalomanských předražených akcích typu Mokřad II. nebo Obecní sklep s vinařským muzeem. O problematických investičních akcích, které byly provedeny v minulosti se už raději ani zmiňovat nebudu, jejich zátěž si poneseme do budoucnosti ještě řadu let.


Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.