znak Božic
 Co se děje...
Světlana 35: Tajemství smrti Antonína Daňka I.
Smrt velitele božické Světlany Antonína Daňka zůstává i po 60 letech zahalena rouškou tajemství. Rozhodl jsem se proto shromáždit co nejvíce informací, které se k událostem 15. května 1949 vážou a pokusit se rekonstruovat poslední chvíle Daňkova života. Dnes tedy uvádím 1. část.

Začneme od jediného mně zatím známého protokolu, který byl veden přímo o Antonínu Daňkovi. Tento dokument je veden jako Příloha: Trestní oznámení a je součástí Prvního dodatku k pátému dílčímu trestnímu oznámení Světlany, které pro Státní prokuraturu v Brně zpracovalo KV StB Gottwaldov, t.č. v Uherském Hradišti dne 9.11.1950. V tomto trestním oznámení jsou uvedeny základní evidenční údaje o „pachateli“ a popis činnosti, které se měl dopustit.
S dnešní znalostí o tomto případu a po rozboru dalších stovek dnes přístupných materiálů musím konstatovat, že je toto trestní oznámení zpracováno velmi ledabyle, povrchně a je z něj patrné, že v té chvílí (listopad 1950) již byl připravovaný soudní proces s božickými členy Světlany zpracováván tak, aby hlavní obžalované vytvořil z jiných zatčených osob.
Mrtvý Daněk již prostě nebyl pro orgány činné v trestním řízení a v zinscenovaném soudním procesu onou „velkou rybou“, kterou měl původně být. Jsou to samozřejmě pouze spekulace, ale lze důvodně předpokládat, že v případě zatčení živého Daňka by se soudní proces jmenoval „Antonín Daněk a spol.“ a že při vynesení rozsudku by tam byl vyřčen i jeden trest hrdelní: Antonín Daněk – trest smrti!
Ale nyní zpět k Trestnímu oznámení na Antonína Daňka. Pachatel: Antonín Daněk, hostinský, nar. 1.6.1922, Francova Lhota, okres Valašské Klobouky, bytem Božice, okres Znojmo (Již třeba zde vidíme onu povrchnost a nedůslednost: V roce 1950 patřily Božice již více než rok do okresu Mikulov.). Jmenovaný při zatýkání dne 15. května 1949 spáchal sebevraždu zastřelením. Obvinění – trestný čin: Velezrada-vyzvědačství, místo činu: Na celém území ČSR.
Z popisu „trestné činnosti“ vybírám část věnovanou událostem spojeným s Daňkovou smrtí. „Dne 8. května 1949 se vrátil Antonín Daněk podruhé do ČSR s agentem CIC neznámého jména.“ Oba uvedení měli údajně odstranit neznámého spolupracovníka StB v Brně. Dále měl Daněk dopisy pro rodiny tří členů Světlany, které jim měl předat a od nich naopak vyzvednout peníze a dopravit je do rakouského exilu. První úkol proveden nebyl (komplikace jsem již popisoval v jiných dílech seriálu), ten druhý ano. Bohužel Daňkova cesta na Valašsko byla začátkem jeho konce. Nesetkal se tam totiž se členy Světlany, které kontaktovat chtěl (Matúš, Mana), ale pouze se sešel ve Francově Lhotě s členem Světlany Václavem Kocourkem, což byl – bohužel – agent StB vedený jako AK-32. Ten při rehabilitačním řízení v roce 1966 mj. uvedl: „Také asi v dubnu 1949 měl přijít ze zahraničí jako spojka jistý Daněk a hledal někoho z členů Světlany. Vzhledem k tomu, že již Světlana byla v likvidaci, Daňka jsem na nikoho nenapojoval a toho jsem oznámil orgánům bezpečnosti, kdy došlo k jeho zatčení.“ A pokračujeme v citaci trestního oznámení (omlouvám se za ten chabý estébácký slovník): „Peníze od jmenovaných vyzvedl a jel do Brna. Poněvadž svého společníka v Brně nenašel, odjel do Božic. Spojení se skupinou na Valašsku nenavázal, poněvadž nikoho nenašel. Po splnění svých úkolů v ČSR chtěl se vrátit do zahraničí. Poněvadž do ČSR ho převedl jeho společník, který přechody dobře znal a v Brně ho Daněk nenašel, zdržel se v Božicích, protože sám zpáteční cestu neznal. Jeho přítomnost v Božicích byla orgány StB zjištěna (viz výše AK-32) a dne 15. května 1949 v nočních hodinách bylo přikročeno k jeho zatčení.“
Zajímavou vzpomínkou na tuto noc přispěla paní Marie Slezáková (nar. 1929, žijící v Nivnici). Psal jsem o ní v kapitole Světlana 22: Říkali mi Maryna! Další informace čerpám z několika výpovědí zatčených členů Světlany Františka Smetany a Antonína Švarce. A taky řady současných božických občanů. Tak o tom všem příště!


Mgr. Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky