znak Božic
 Co se děje...
Co se v obci děje
Most v Údolí lásky
Od loňského roku je v řízení plánovaná oprava mostu v Údolí lásky a rekonstrukce mostního objektu, která bude most rozšiřovat a jehož součástí bude i chodník umístěný vedle mostu.
Součástí podmínek je povinnost nepoškodit porost, neukládat zde stavební a jiný materiál, obložit betonové prahy ukončující betonovou dlažbu lomovým kamenem, nepoškodit vodárenská zařízení a neznečišťovat vody.

Sklepní expozice
Obec chce rekonstruovat obecní sklep v areálu bývalé Dubovy zahrady, který nebyl přes 50 let využíván ani udržován (a jehož lisovna už dávno neexistuje) a který má narušenou statiku zdiva, především klenby nad vstupem i v hlavní větvi.
Zpracovaný projekt na základní úpravu sklepa a elektromontáže pro osvětlení předpokládá náklady nejméně čtvrt milionu korun. Rekonstrukce by podle informací z rady obce měla být financována převážně z podpory okresní Místní akční skupiny „Znojemské vinařství“ a o výši této podpory má být rozhodnuto do konce ledna 2009. Finanční podíl obce zatím nebyl stanoven.

Náhradní restituce
Pozemkový fond ČR, ú.p. Znojmo nabízí parcelu 5105 o výměře 99 m2 v ceně 1841 Kč k náhradním restitucím. Pozemek je v současné době v pronájmu.

Rekonstrukce farmy skotu
Obchodní firma Ing. Marek Klíč plánuje rekonstruovat stávající farmu pro chov skotu severně od obce Božice. Rekonstruovány budou dvě stávající stáje na stáj pro chov dojnic a stáj pro chov jalovic a telat, nově bude vystavěn sklad kejdy. V rámci rekonstrukce bude k první stáji přistavěn přístřešek a místo oken budou instalovány protiprůvanové sítě. Druhá stáj bude zčásti demolována a zbývající část bude rekonstruována na teletník.
K dojnicím, jalovicím a telatům přibude i jeden plemenný býk.

Zalesnění pozemku
Na základě žádosti Pozemkového fondu ČR vydal Stavební odbor MěÚ Hrušovany n.J. územní rozhodnutí o změně využití území, které se týká zalesnění parcely č.1296 v k.ú. České Křídlovice. Pozemek se nachází v zatáčce vlevo při výjezdu z Božic na Borotice (naproti hájence Karasových).

Podrobnější informace ke všem zprávám a oznámením najdete na úřední desce obce Božice.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravil Ladislav Nevrkla


 
Zalesnění pozemku
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
V Údolí lásky
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
V Údolí lásky
Pro zvětšení klikněte na foto.