znak Božic
 Co se děje...
Jak se obec slučovala
Z originálních zápisů schůzí obecního zastupitelstva (tehdy MNV) Božice jsem vybral ty, které se týkají vývoje jednání o sloučení obcí České Křídlovice a Božice. K dispozici mám pouze zápisy z Božic.

Na schůzi zastupitelstva obce dne 17.září 1948 konané v hostinci pana Daňka o 20.hodině večer zasedal reorganizovaný národní výbor, který má 15 členů. Návrh na sloučení obcí Božice a České Křídlovice jednohlasně zamítnut.

Na schůzi konané dne 26.3.1949 jednomyslně odhlasováno sloučení obcí Božice a České Křídlovice. Usneseno, aby nově zřízená obec nesla název Petrovice. Proti názvu Petrovice hlasoval Pavlík a Čalkovský.

Zápis ze schůze konané dne 14.6.1950. Předseda Zvolánek rozvedl výhody, které by nastaly sloučením obcí Božice a České Křídlovice. Požádal všechny členy, aby se jednotlivě vyjádřili, zdali jsou pro sloučení obou obcí nebo ne. Všichni členové se jednohlasně usnesli pro sloučení obcí. Vyhláška s jejich souhlasem bude veřejně týden vystavena.
Je pro sloučení: Karel Vašíček, Anastazie Renertová, Anežka Květonová, Matouš Miklík, Emanuel Hrdlička, Ladislav Zvolánek, František Král, Čestmír Černošek, Julius Čurda, Emil Čeleďa, Jan Pernica, Milada Opletalová, Albína Pajerová, Štěpán Širůčka, František Kratochvíl, Jan Kašpárek, Josef Fojtík, Simeon Němec, Rudolf Šíbl, Oldřich Kopr, Josef Waas, Alžběta Třísková, Marie Dostálová, Marie Romaniuková.

Na schůzi 31.7.1950 přednesen referát předsedy Zvolánka o sloučení obcí. Návrh rady, aby místní národní výbor byl v Božicích byl jednohlasně schválen. Poznámka: Jak hlasovali v Českých Křídlovicích, nevím, ale vím, že od samého počátku trvali na tom, aby sídlo MNV bylo v Českých Křídlovicích.

Na schůzi dne 27.10.1950 projednáváno sloučení obcí. 12 přítomných členů je pro umístění MNV v Českých Křídlovicích, jeden se zdržel hlasování. Plénum hlasuje jednomyslně, aby se obec jmenovala Božice. Ušetřilo by se tím státu mnoho peněz. Zástupci z Českých Křídlovic na první slučovací schůzi slíbili, že když bude MNV v Křídlovicích, bude se obec jmenovat Božice. MNV v Božicích na tom trvá.

Další zápisy již bohužel nemám k dispozici. Jedno je ovšem jisté. Ke sloučení obou obcí k 1.1.1951 došlo, ale s pojmenováním byly chvíli ještě komplikace. Naštěstí naši předchůdci rychle opustili název České Křídlovice-Božice a k 1.7.1951 byl stanoven úřední název Božice. Katastrální území jsou však dodnes dvě: k.ú. České Křídlovice a k.ú. Božice. A nesmyslný oficiální název nádraží Božice – Jaroslavice vystřídalo v šedesátých letech 20.stol. jiné nesmyslné pojmenování Božice u Znojma. Pokus o změnu však dráhy záhy odmítly, a tak jsme pro některé „cizince“ známí i pod tímto „nádražáckým“ označením.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla


 
Tady začínaly České Křídlovice
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Božické nádraží
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Božické nádraží
Pro zvětšení klikněte na foto.