znak Božic
 Co se děje...
Božické osmičky 1:
 
Božické pošty
Božice měly svoji poštu od roku 1872 v budově současného kina, původně hostince V roce 1888 byla dostavěna nová budova pošty (současně i četnické stanice) v Českých Křídlovicích, která sloužila oběma obcím – Božicím i Křídlovicím.
První úřadovna se nacházela v místnostech, kde byla až donedávna obecní knihovna. Za první republiky pracovali na poště pouze čeští zaměstnanci, v letech 1938 – 1945 byla obsazena německým personálem.
V roce 1945 se pošta přestěhovala do vedlejší budovy (která sloužila v letech 1937 – 1945 jako zdravotní středisko) a zde byla umístěna téměř až do konce loňského roku. Až do roku 1957 byly poštovní zásilky převáženy koňským vozem na nádraží k vlakové poště poštovním doručovatelem panem Crhonkem a kočím panem Buršíkem. Za dlouholeté vedoucí paní Rezkové byla v roce 1959 provedena generální oprava budovy, při níž byla mj. odstraněna dvoje dřevěná vrata. Automatická telefonní ústředna byla instalována před 30ti lety, tj. v roce 1978.
Nová pošta byla otevřena v polovině prosince roku 2007 v přízemí nového objektu u fotbalového hřiště a zařadila se mezi nejhezčí stavby v obci. Současnou vedoucí je paní Lenka Papežíková.

Připravuje Ladislav Nevrkla 
První božická pošta (1872 – 1888) byla v budově dnešního kina
 
V první úřadovně bývalé pošty (1888 – 1945) byla donedávna obecní knihovna
 
Druhá úřadovna bývalé pošty (1945 – 2007) sloužila ještě před třemi měsíci
 

 

 
Současná pošta je v provozu od poloviny prosince 2007