znak Božic
 Co se děje...
Co nám chybí na webu obce?
Na oficiálních stránkách obce www.bozice.cz nelze najít některé důležité dokumenty.
Jedním z nich je obecně závazná vyhláška č. 1/2001 týkající se územního plánu obce, a to její úplné znění včetně změn č. 1 a č.2 a mapových příloh.
Dalším materiálem, který tam marně hledáme je nařízení obce z roku 2008 upravující parkování vozidel nad 3,5 tuny v obci.

(lan)