znak Božic
 Co se děje...
Světlana 9: Příběh praporčíka Švarce - 2. část
Od řezníka Smetany se Švarc dozvěděl, že se Daněk momentálně ukrývá u Ladislava Smrčka na Kolonii. Na Daňkovo přání ho neprodleně navštívil a ve světničce u Smrčků byl podle vlastních slov uvedených při vyšetřování jmenován Daňkovým zástupcem se všemi pravomocemi při vedení Světlany. Daněk měl též několik požadavků, především aby byly odstraněny kompromitující předměty ukryté v Daňkově domě (dnešní kino). Jednalo se o nádobku s tajným (neviditelným) inkoustem volně postavenou v kuchyni na příborníku, automat ukrytý za krovem na půdě nad stájemi a sklenici s náboji uloženou ve sporáku v komoře. Také chtěl, aby Švarc nějak varoval dva prchající vůdčí světlanáře z Valašska (Josefa Matúše z Francovy Lhoty a Františka Manu z Horní Lidče), kteří Daňkovi oznámili telegramem svůj plánovaný příjezd do Božic (ve znění „Maruška přijede v 9 hodin večer“) spojený s možným dočasným úkrytem v Božicích. Sám Daněk původně uvažoval, že na ně bude čekat u božického nádraží.
Ve spolupráci se Smetanou se podařilo zajistit tajné inkousty (Smetanovi je donesla paní Daňková ukryté ve dvou plechovkách). Smetana taky zjistil, že Mana s Matúšem do Božic skutečně přijeli, ovšem autem. Když zjistili, co se v Božicích děje, okamžitě odjeli pryč.
Večer téhož dne navštívil Švarce Paděra. Od něho se dozvěděl o tajné Daňkově schůzce v lese s Paděrou a taky o další Daňkově prosbě na odstranění dalších materiálů týkajících se Světlany. Jednalo se o sklenici ukrytou v Daňkově sklepě, ve které byly kromě jiného uschovány přísahy všech členů božické Světlany. Dostat se do Daňkova objektu však už nebylo tak jednoduché, neboť byl od zatýkací akce hlídaný. Několik dní hlídali příslušníci StB, ale tento den měli již službu členové božické stanice SNB. O půl jedné ji převzal prap. Švarc. Kolem 1 h po půlnoci (asi 18.3.1949) vnikli Švarc s Paděrou do Daňkova sklepa (klíče jim prostřednictvím Josefa Kudličky poskytla paní Daňková), ale k vyzvednutí důležitých materiálů nedošlo, poněvadž „byli vyrušeni“. Kým a jakým způsobem, o tom vyšetřovací spis A. Švarce mlčí.
Ráno 18.3.1949 odjel Švarc do Znojma za Churým, aby domluvil převedení A. Daňka do Rakouska. Churý mu to slíbil s tím, že útěk připraví ve spolupráci s J. Höfrem a pro Daňka si přijede. S touto zprávou zašel Švarc za Daňkem do jeho úkrytu u Smrčků na Kolonii. Daněk však byl dost nervózní z toho, že se dosud nepodařilo odnést z jeho úkrytu automat a náboje (podle Švarce je marně hledal Smetana i Kudlička). Samotný Daněk Švarcovi ukázal dvě pistole ráže 6,35 mm a pistoli ráže 9 mm, které měl v kapsách. Při další návštěvě u Daňka dne 19.3.1949 se Švarc dověděl, že Daněk se vydal v noci do svého domu, automat vyzvedl a „odnesl jej k Josefu Smrčkovi, kde jej uschoval“. To je trošku nesmysl v estébáckém zápisu, který snad odhalíme z dalších materiálů. Smrček totiž nebyl Josef ale Ladislav! A navíc: nést automat až na Kolonii...?!
Ještě týž den (19.3.1949) kolem 19 h navštívil Švarce v jeho bytě F. Churý s tím, že si jede pro Daňka. Domluvili se, že k předání dojde na nádraží. Švarc šel pro Daňka ke Smrčkům. Tam už byl přítomen Josef Kudlička. Daněk Kudličku požádal, aby zašel k Daňkům a donesl mu prádlo a jiné drobnosti na cestu. Všichni tři se domluvili, kde se sejdou: Daněk šel oklikou přes les na nádraží, Švarc počkal na Kudličku za Božicemi (místo není upřesněno), kde od něho převzal kufr s věcmi pro Daňka a zanesl ho na nádraží. Daněk s Churým odjeli nočním vlakem do Znojma.
21.3.1949 (ve spisu uvedeno chybné datum 21.4.1949) zajel Švarc do Znojma za Churým. Tam zjistil, že kromě Daňka přijel 20.3.1949 do Znojma také hlavní velitel Světlany A. Slabík „mjr. Vlárský“, Bedřiška Slavíková alias „poručice Jarmila“ a nějaká profesorka (jednalo se o tlumočnici Karlu Kostelkovou). Daňka proto několik dní ukrýval J. Höfr na Šumné. Asi za tři dny převedl J. Höfr celou skupinu včetně A. Daňka do Rakouska. K tomuto pobytu A. Daňka se ještě vrátíme v některém dalším pokračování našeho seriálu.

Zpracoval Mgr. Ladislav Nevrkla