znak Božic
 Co se děje...
Světlana 49: Šrámy zůstaly
Na posledním zasedání zastupitelstva mě pan starosta opakovaně slovně napadl a křivě obvinil z obstrukcí v souvislosti s pamětní deskou Světlaně. Musím se proti jeho slovním atakům důrazně ohradit a protestovat proti této nedůstojné formě komunikace mezi námi, členy zastupitelstva.
Snažím se již delší dobu shromažďovat a zpracovávat vše, co se událostí kolem Světlany týká a rád bych, abychom jednou důstojně památku všech obětí těchto zlovolných událostí v naší obci uctili. Jsem i nadále připraven spolupracovat s nejvyššími obecními představiteli, a to jak těmi současnými, tak i těmi budoucími. Nemůžu ale dost dobře spolupracovat s těmi, kteří se mnou vlastně spolupracovat ani nechtějí a kteří se mnou jednají z pozice síly svého postavení, nadřazeně, direktorsky a přezíravě. Ing. Klíč nemůže popřít, že bych nebyl ochoten spolupracovat a že jsem se na přípravě podkladů pamětní desky nepodílel. Víceméně jsem však byl z další spolupráce božickými radními odstraněn. Jádrem sporu byla nejdříve osobnost Antonína Daňka, jehož chtějí někteří „kádrovat“, a poté požadavek Klubu Pro Božice, aby na pamětní desce byla uvedena jména božických obětí „případu Světlana“ a aby byla pamětní deska umístěna u kapličky na božické návsi. Tento náš požadavek vycházel z přání potomka jednoho z nejvíce postižených „Světlanářů“ J. Kudličky. Myslím si, že radním naší obce nedal nikdo právo rozhodovat o těchto záležitostech bez ohledu na přání pozůstalých obětí procesu se Světlanou.
Velice mě potěšil syn odsouzeného A. Nevídala Antonín Nevídal ml. (i se synem), který (na rozdíl od božických radních) dokázal mou badatelskou práci ocenit. Vážený pane Nevídale, můžu vám slíbit, že s vámi budu rád spolupracovat a doplním vašimi vzpomínkami materiály o Světlaně. Jenom mě bude navždy mrzet, že jsem nevyužil vzpomínek vaší maminky, která před časem zemřela. Podobně jsem připraven spolupracovat i s dalšími pamětníky, kteří o to projeví zájem. Nakonec, abych byl spravedlivý, cením si i dlouhodobého zájmu o tuto problematiku u pana Ing. Zdeňka Čurdy. Je jediným ze současné Rady obce Božice (Ing. Čurda, dr. Leisser, dr. Baráková, I.Hudec , Ing. Klíč), který – dle mého názoru – ví, o čem je řeč. Škoda jen, že neprojevil vůli a snahu se mnou spolupracovat (k čemuž jsem já i nadále připraven). Obec Božice se tak mohla vyhnout blamáži s pamětní deskou, která byla bez hlubší konzultace zhotovena a instalována na – podle našeho názoru – nevhodném místě a s neúplným textem.
Věřím, že příští rok, kdy uplyne 60 let od nespravedlivého procesu s božickými členy Světlany, si toto neblahé výročí připomeneme důstojně a u jiné pamětní desky či jiného symbolu.


Mgr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.